Onze specialiteit!

Er is geen sector die wij beter kennen dan die van het onderwijs. Al een decennium lang bieden wij full service dienstverlening aan scholen en schoolbesturen. Onder full service verstaan wij het bieden van expertise op ieder juridisch aspect binnen het onderwijs. Of het nu gaat om personele aangelegenheden, aansprakelijkheidskwesties, klachten van ouders, medezeggenschap, toelating en verwijdering van leerlingen of fusietrajecten: wij bieden alle juridische deskundigheid onder één dak.

Een team van advocaten en juristen houdt zich permanent bezig met zaken die zich in het onderwijsbestel afspelen. Het team wordt geleid door Rob Hendrikx, Siep van der Galiën, Bernice Nonnekes, Sebastiaan van den Brink en Dewy Kluft.

Klanten

Tot onze klanten behoren schoolbesturen, schooldirecties, stafbureaus, medezeggenschapsraden, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en adviesbureaus.

De samenwerking

Met onze klanten hebben wij vaak een jarenlange samenwerking opgebouwd, waarbij onze advocaten en juristen als ‘huisadvocaat’ optreden. Wij kennen onze klanten persoonlijk. De samenwerking kenmerkt zich door informeel contact en korte lijnen.

De wijze waarop de samenwerking wordt vormgegeven verschilt per klant. Sommige schoolbesturen schakelen ons ad hoc in, wanneer zich een concreet probleem voordoet. Bij andere cliënten hebben wij bijvoorbeeld een periodiek dossieroverleg, waarin allerlei zaken die zich in lopende dossiers voordoen, worden doorgenomen. Ook worden wij door onze klanten met regelmaat ingeschakeld voor het geven van presentaties over specifieke onderwerpen, het verzorgen van cursussen en individuele deskundigheidsbevordering.

Grensoverschrijdend gedrag zorgplicht en passend onderwijs

Lees hier meer over wat wij kunnen betekenen binnen verschillende gebieden:

Of lees hier onze laatste blogs over het onderwijsrecht:

onze actuele blogs

Verwijderen uit het speciaal onderwijs zonder andere school

Deze blog gaat over het verwijderen van een leerling zonder [...]

Groep 8 Schooladvies: Tips en Inzichten bij ongemakken en geschillen

Passend onderwijs en zorgplicht. Op wie rust de zorgplicht? [...]

Column: Passend onderwijs en zorgplicht. Op wie rust de zorgplicht?

Passend onderwijs en zorgplicht. Op wie rust de zorgplicht? [...]

Wanneer kan je een leerling verwijderen na een geweldsincident?

Wanneer er een geweldsincident binnen of op het terrein van [...]

Gevolgen modernisering Participatiefonds voor de praktijk

Op 1 augustus 2022 wordt de modernisering van het Participatiefonds [...]

Commissie van beroep vanaf 1 januari 2020 ook voor openbaar onderwijs

Commissie van beroep vanaf 1 januari 2020 ook voor openbaar [...]

Eigen beleid samenwerkingsverband bij TLV

Eigen beleid samenwerkingsverband bij TLV Indien een school van mening [...]

Beroep tegen afgifte toelaatbaarheidsverklaring niet altijd mogelijk

Er is belangrijk nieuws voor samenwerkingsverbanden met betrekking tot het [...]

Privacy regels aangescherpt: bent u al AVG proof?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) [...]

Wat houdt de zorgplicht op school in?

Kortgezegd is de zorgplicht in het leven geroepen om kinderen [...]

Wie is aansprakelijk bij ongevallen op school?

De telefoon rinkelt en de juf van groep 4 meldt [...]

Kennisworkshop zorgplicht en passend onderwijs

Bent u betrokken bij het onderwijs? En heerst er bij [...]

Wet passend onderwijs verhoogt druk voor onderwijs

De onderwijssector is de laatste tijd geregeld in het nieuws. [...]

Contact met een onderwijsadvocaat?

Neem gerust contact met ons op via de contactpagina of bel naar 0297 25 00 18.