Onze specialiteit!

Er is geen sector die wij beter kennen dan die van het onderwijs. Al een decennium lang bieden wij full service dienstverlening aan scholen en schoolbesturen. Onder full service verstaan wij het bieden van expertise op ieder juridisch aspect binnen het onderwijs. Of het nu gaat om personele aangelegenheden, aansprakelijkheidskwesties, klachten van ouders, medezeggenschap, toelating en verwijdering van leerlingen of fusietrajecten: wij bieden alle juridische deskundigheid onder één dak.

Een team van advocaten en juristen houdt zich permanent bezig met zaken die zich in het onderwijsbestel afspelen. Het team wordt geleid door Rob Hendrikx, Siep van der Galiën, Bernice Nonnekes, Sebastiaan van den Brink en Dewy Kluft.

Klanten

Tot onze klanten behoren schoolbesturen, schooldirecties, stafbureaus, medezeggenschapsraden, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en adviesbureaus.

De samenwerking

Met onze klanten hebben wij vaak een jarenlange samenwerking opgebouwd, waarbij onze advocaten en juristen als ‘huisadvocaat’ optreden. Wij kennen onze klanten persoonlijk. De samenwerking kenmerkt zich door informeel contact en korte lijnen.

De wijze waarop de samenwerking wordt vormgegeven verschilt per klant. Sommige schoolbesturen schakelen ons ad hoc in, wanneer zich een concreet probleem voordoet. Bij andere cliënten hebben wij bijvoorbeeld een periodiek dossieroverleg, waarin allerlei zaken die zich in lopende dossiers voordoen, worden doorgenomen. Ook worden wij door onze klanten met regelmaat ingeschakeld voor het geven van presentaties over specifieke onderwerpen, het verzorgen van cursussen en individuele deskundigheidsbevordering.

Lees hier meer over wat wij kunnen betekenen binnen verschillende gebieden:

Of lees hier onze laatste blogs over het onderwijsrecht:

onze actuele blogs

Contact met een onderwijsadvocaat?

Neem gerust contact met ons op via de contactpagina of bel naar 0297 25 00 18.