Wie is aansprakelijk bij ongevallen op school?

De telefoon rinkelt en de juf van groep 4 meldt dat uw dochter is gevallen op het schoolplein en haar arm heeft gebroken. Kan de school hiervoor aansprakelijk gesteld worden? Lees in dit artikel alles wat u moet weten over de aansprakelijkheid van basisscholen.

Aansprakelijkheid van de school

Uiteraard gaat u ervan uit dat de school veiligheid voor de kinderen waarborgt, maar een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Het is daarom van belang om te weten wie aansprakelijk is bij een dergelijk voorval.

Een school heeft een wettelijke inspanningsplicht als het aankomt op het zorgen voor veiligheid en gezondheid van haar leerlingen. Dit houdt in dat de school er alles aan dient te doen om deze veiligheid en gezondheid te waarborgen. Maar als het aankomt op aansprakelijkheid, zijn er in de wet geen aparte regelingen opgenomen voor scholen. Hiervoor gelden dus de algemene aansprakelijkheidsregels.

Algemene aansprakelijkheidsregels

In principe is iedereen aansprakelijk voor zijn eigen schade, tenzij er een andere partij is die aansprakelijk gehouden kan worden voor het voorval. Op dat moment is er dus de mogelijkheid om de geleden schade (gedeeltelijk) te verhalen op de andere partij.
Een school wordt aansprakelijk gesteld indien er sprake is van een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Nalatigheid is een voorbeeld van een onrechtmatige daad. Hierbij kunt u denken aan het niet repareren van een klimrek, waardoor het in elkaar stort en er bij een leerling letsel ontstaat.

Een school is direct aansprakelijk wanneer

  • er slecht of geen toezicht is gehouden;
    Een school dient bij alle schoolgerelateerde activiteiten toezicht te houden. Dit geldt bijvoorbeeld ook in pauzes en tijdens schoolreisjes. Hierbij kan niet van een school verwacht worden dat alle kinderen op elk moment in de gaten gehouden worden, maar de toezichthouders dienen wel alle risico’s zoveel mogelijk te beperken.
  • het gaat om risico scheppende opdrachten;
    Wanneer een docent een kind een opdracht geeft waarvan de docent had kunnen inzien dat deze gevaarlijk is, kan de school direct aansprakelijk gesteld worden voor het opgelopen letsel.
  • veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd.
    Voor scholen geldt hetzelfde als voor alle andere bedrijven. Ze dienen te voldoen aan de verplichtingen die gesteld worden in de Arbowet wat betreft gezondheid en veiligheid.

Conclusie

Wat tijdens schoolactiviteiten gebeurt valt wel onder de verantwoordelijkheid van de school, maar de school is niet meteen aansprakelijk. Bij het voorbeeld uit de introductie, waarbij een meisje haar arm brak op het schoolplein, is de school niet meteen aansprakelijk. Hierbij wordt gekeken naar of er op dat moment een toezichthouder was op het schoolplein, of het meisje een risicovolle opdracht kreeg van een docent en of er aan de veiligheidsvoorschriften werd voldaan. Indien het meisje gewoon aan het spelen was en met haar voet achter een drempeltje bleef hangen, is de school dus niet aansprakelijk.

Contact met een onderwijsrecht advocaat in Mijdrecht

De regels rondom aansprakelijkheid zijn vaak erg ingewikkeld en afhankelijk van elke verschillende situatie. Wilt u meer weten over aansprakelijkheid of wilt u uw situatie voorleggen aan een specialist op het gebied van onderwijsrecht? Bekijk onze onderwijspagina of neem contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!