Ben je actief in het primair of voortgezet onderwijs als bestuurder, beleidsmaker/-uitvoerder of leidinggevende? Meer dan ooit moet je veel weten op juridisch vlak en dien je op de hoogte te zijn van steeds nieuwe spelregels. Onze advocaten weten als geen ander waar je mee te maken hebt en kunnen je bijstaan. Bijvoorbeeld met de kennisworkshops die we ook dit jaar organiseren. We komen graag naar je toe om er eentje te verzorgen voor jouw onderwijsinstelling of samenwerkingsverband. Praktisch, interactief en hapklaar.

Ons aanbod van kennisworkshops in 2024

Kennisworkshop 1 | Dossieropbouw in voor- en tegenspoed

Tijdens deze workshop behandelen we de juridische aspecten en valkuilen waar je mee te maken krijgt bij niet of onvoldoende functionerende medewerkers. We staan stil bij het belang van dossieropbouw en een gesprekkencyclus en hoe je dit ook kunt gebruiken om goed functionerende medewerkers beter mee te positioneren. We geven je handvatten om gesprekken vast te leggen en tips over te gebruiken formuleringen. Ook maatregelen zoals een officiële waarschuwing, schorsing en overplaatsing komen aan bod. En hoe ga je ermee om als onvoldoende functioneren samenvalt met ziekte? Verder laten we zien wat een rechter nodig heeft in een eventuele ontslagprocedure.

Kennisworkshop 2 | De Wet medezeggenschap in de praktijk

Tijdens deze workshop draait het om je samenwerking met de medezeggenschapsraad (MR) en het optimaliseren ervan. We zetten op een rij wat je vanuit de wet (de WMS) moet weten over de GMR, de MR en hun bevoegdheden. Er zijn tal van praktijkvoorbeelden waar de samenwerking met een (G)MR niet goed verloopt. We belichten deze en benoemen de leerpunten. Bovendien bespreken we de functie en rol van het medezeggenschapsstatuut, het MR-reglement en het huishoudelijk reglement. Natuurlijk is er volop ruimte om jouw eigen ervaringen en problemen te bespreken. Wat gaat er goed, waar zie je uitdagingen en welke verbeterpunten kun je realiseren?

Kennisworkshop 3 | Zorgplicht & passend onderwijs

Tijdens deze workshop geven we antwoord op veelvoorkomende vragen over zorgplicht en passend onderwijs. Bijvoorbeeld, tot welke verplichtingen leidt de zorgplicht voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden? En welke ruimte biedt de zorgplicht om leerlingen te weigeren of te verwijderen? Wat betekent de zorgplicht voor verwijzingen naar SO/SBO? Hoe zit het met dossiervorming binnen passend onderwijs? We bespreken praktijkvoorbeelden en geven je handvatten mee voor je eigen praktijk.

Kennisworkshop 4 | De toelaatbaarheidsverklaring

Deze workshop is gericht op samenwerkingsverbanden (SWV) en draait om de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Wat zijn nu de precieze spelregels, welke taken heeft een SWV? Hoe doe je een TLV-aanvraag en wat houdt een ondersteuningsplan in? Hoe zien we het in de praktijk goedgaan en waar loopt het mis? We zetten leerpunten op een rij, geven je praktische tips en ruimen tijd in voor jouw eigen praktijk. Hoe vallen de uitdagingen waar jij tegenaan loopt, het beste te adresseren?   

Kennisworkshop 5 | Problemen met ouders

Steeds vaker raken scholen verwikkeld in conflicten met ouders. Dit kan uitmonden in een klachtenprocedure of zelfs tot een procedure bij de rechter. Het kan gaan om de klassenindeling, schorsing van een leerling, aansprakelijkstelling na een ongeval, informatieverstrekking aan gescheiden ouders, het niet toelaten van een leerling of incidenten met leerlingen. In deze interactieve  workshop staan we stil bij de rechten en plichten van ouders en school en worden tips gegeven  over hoe je in gesprek blijft  met ouders, zonder dat er escalatie plaatsvindt. Dit aan de hand van veel praktijkvoorbeelden, met veel ruimte voor inbreng van deelnemers. 

Begeleiding door ervaren advocaten

Ieder van de workshops wordt verzorgd door een van onze ervaren advocaten:

  • Dewy Kluft
  • Rob Hendrikx
  • Siep van der Galiën

Maak hier kennis

Praktisch

  • De workshops nemen in principe een ochtend of middag in beslag
  • Op locatie, wij komen naar jou toe
  • Prijs, datum en tijdstip in overleg
  • Meer weten: 0297-250018 of info@hendrikxadvocaten.nl