Wij weten als geen ander waar jij als ondernemer qua personeel, ofwel binnen het arbeidsrecht, mee te maken krijgt. Daarom kunnen wij op allerlei vlakken ondersteuning bieden.

Wat kan Hendrikx Advocaten voor jou betekenen?

Onze arbeidsrecht advocaten Bernice Nonnekes, Sebastiaan van den Brink en Dewy Kluft kunnen je van advies voorzien, maar ook contracten en reglementen opstellen of een gerechtelijke procedure voeren.

Met onze jarenlange ervaring in het arbeidsrecht, kunnen wij jou adviseren en bijstaan op alle aspecten van het arbeidsrecht:

 • Ontslag en reorganisatie


  Het niet verlengen van een tijdelijk contract, verzoek om toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst via het UWV, ontbinding door de kantonrechter en ontslag op staande voet. Wij kunnen advies geven over de opzegtermijn, aanzegging, ontslagvergoeding, billijke vergoeding, een vaststellingsovereenkomst opstellen en, wanneer het tot een procedure komt, jou vertegenwoordigen in de rechtszaal. Wij hebben ook ruime ervaring in het begeleiden van en adviseren in reorganisatietrajecten, het opstellen van sociale plannen en adviseren over medezeggenschapstrajecten.
 • Ziekte


  Het komt bij vrijwel alle werkgevers wel eens voor: langdurige arbeidsongeschiktheid van een medewerker. In dit geval kunnen wij adviseren over het verlof, passende arbeid, loondoorbetaling, de re-integratie of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Om een loonsanctie van het UWV te voorkomen en de werknemer weer snel aan het werk te krijgen is van belang dat alle re-integratieverplichtingen worden nagekomen. Wij kunnen u daarover adviseren en meedenken over de stappen die genomen moeten worden om de kans op een loonsanctie te verkleinen.
 • Disfunctioneren


  Een medewerker die niet goed functioneert bezorgt jou als ondernemer vaak de nodige kopzorgen. Bovendien is het een tijdrovende klus om een ‘dossier’ op te bouwen. Hoe zorg je ervoor dat dit dossier een gerechtelijke toets kan doorstaan? Vaak is het verstandig om in het voortraject al advies te vragen. Wij zijn bereikbaar om tips te geven en mee te kijken met een verbetertraject. Ook beoordelen wij geregeld dossiers om vervolgens de vervolgstappen te bepalen. Je versterkt daarmee jouw onderhandelingspositie bij een onderhandeling over een minnelijke regeling. Bij een procedure wordt jouw kans op succes bovendien aanzienlijk vergroot.

  Meer weten over ontslag wegens disfunctioneren? Download onze whitepaper:

 • Conflicten

  Een arbeidsconflict kan ingrijpend zijn. Hierbij kunnen de emoties vaak hoog oplopen. Dergelijke conflicten kunnen soms eenvoudig opgelost worden door de juiste stappen te zetten, zodat partijen weer de goede richting ingestuurd worden. Ook kan mediation worden ingezet of een maatregel aan de werknemer worden opgelegd. Als een vruchtbare samenwerking echt niet meer kan, kunnen wij beoordelen of ontslag mogelijk is.
 • Arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en reglementen

  De inhoud van arbeidsovereenkomsten is erg belangrijk. Hierin staan immers de gemaakte afspraken tussen jou en je personeel. Wij kunnen helpen met het opstellen of beoordelen van arbeidscontracten. Ook omtrent (eenzijdige) wijzigingen van het contract of verworven rechten bestaan regelmatig onenigheden. Verworven rechten zijn de rechten die niet contractueel of wettelijk zijn vastgelegd, maar door een structurele toekenning in de praktijk zijn ontstaan. Sommige rechten kunnen ook ontleend worden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Wij kunnen uitleg geven over bepalingen uit een cao of bepalen of jij als werkgever aan een cao gebonden bent. Als jouw organisatie niet onder een cao valt, kunnen wij een personeelsreglement of handboek opstellen of actualiseren.
 • Gedragscode


  Algemene regels die gelden voor al het personeel kunnen vastgelegd worden in een gedragscode. Denk aan verzuimbeleid, regels omtrent e-mail en internetgebruik, kledingvoorschriften, etc. Het bestaan en de formulering van zo’n gedragscode is van groot belang voor de vraag of disciplinaire stappen gezet kunnen worden bij wangedrag. Wij kunnen een gedragscode op maat opstellen of deze actualiseren.
 • Bedingen


  In een arbeidsovereenkomst zijn vaak bepaalde bedingen opgenomen, zoals een concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding, finaal kwijtingsbeding en studiekostenbeding. Wanneer een (oud-)werknemer een beding niet nakomt, kunnen wij jou van dienst zijn.
 • Overige zaken


  Staat jouw onderwerp hier niet tussen? Bel dan gerust eens naar ons kantoor om te inventariseren wat wij voor jouw probleem kunnen betekenen.

Contact met een arbeidsrecht advocaat?

Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

Je kunt ook vast onze blogs over arbeidsrecht bekijken:

WW-uitkering bij tussentijdse beëindiging van arbeidscontract voor bepaalde tijd: Wat je moet weten

Het tussentijds beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan voor zowel werkgevers als werknemers [...]

Mijn werknemer is ziek en wil op vakantie. Mag dat?

Mijn werknemer is ziek en wil op vakantie. Mag dat? In deze blog lees je [...]

Compensatie van de transitievergoeding

Deze blog gaat over de compensatie van de transitievergoeding. In welke gevallen is dit mogelijk? [...]

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

Deze blog gaat over het optreden tegen werknemers die structureel te laat komen. We staan [...]

Pas op bij overplaatsing leerkracht naar andere school

Deze blog gaat over de regels met betrekking tot het overplaatsen van werknemers bij PO [...]

Ontslag op staande voet mogelijk bij te laat komen?

Deze blog gaat over het optreden tegen werknemers die structureel te laat komen. We staan [...]

Werkgevers opgelet! Goeie kans dat je binnenkort een vertrouwenspersoon aan moet stellen

Als werkgever kan het zomaar zijn dat je in 2024 om moet kijken naar een [...]

Beëindiging leaseauto

Mag een werkgever een werknemer dwingen om de leaseauto in te leveren? Op 22 februari [...]

Het belemmeringsverbod versus het concurrentie- en relatiebeding

Concurrentie- en relatiebedingen zijn soms niet geldig vanwege het belemmeringsverbod. Lees in deze blog wanneer [...]

Nieuwe verplichtingen voor werkgevers bij ziekteverzuim

Sinds 1 juli 2023 gelden er nieuwe verplichtingen voor werkgevers bij ziekteverzuim. In deze blog [...]

Ontslag op staande voet! Het omlaag trekken van de broek van een collega: een grap of een ernstig grensoverschrijdend incident?

Het omlaag trekken van de broek van een collega: een grap of een ernstig grensoverschrijdend [...]

Ontslag op staande voet: essentiële tips voor werkgevers

Een ontslag op staande voet is de meest ingrijpende wijze van beëindiging. Let op, de [...]