Nieuwe verplichtingen voor werkgevers bij ziekteverzuim

Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Als werkgever ben je hier samen met de werknemer verantwoordelijk voor. Het gesprek tussen werkgever en werknemer is hierbij van groot belang. Om dit gesprek, en dus ook de re-integratie, te bevorderen ben je sinds 1 juli 2023 verplicht om jouw visie te geven op het re-integratietraject.

De eerste stap zet je na zes weken ziekteverzuim

Bij (dreigende) langdurige ziekte zal de bedrijfsarts of de arbodienst een probleemanalyse opstellen. Hierin wordt een advies opgenomen over de mogelijkheden van de werknemer en de verwachtingen ten aanzien van zijn herstel en werkhervatting. Op basis van deze probleemanalyse dien je als werkgever in overeenstemming met de zieke werknemer het plan van aanpak op te stellen. Sinds 1 juli 2023 moet de visie van jou en de werknemer over de re-integratie hieraan toegevoegd worden.

Je bent verplicht een visie te formuleren

De visie van de werkgever en werknemer was altijd al onmisbaar tijdens het re-integratietraject. Deze nieuwe regeling is dan ook een wettelijke vastlegging van wat in de praktijk al gebeurde. Sinds 1 juli 2023 ben je verplicht om jouw visie op meerdere momenten tijdens het ziekteverzuim te geven, zoals bij het plan van aanpak, de bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. Je visie moet gericht zijn op zowel de kortere als de langere termijn en kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsmogelijkheden, passend werk of twijfels over de adviezen van de bedrijfsarts. In het laatste geval kan de werknemer bijvoorbeeld een second opinion aanvragen bij een andere gecontracteerde bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Ook het ontbreken van re-integratieactiviteiten moet je gemotiveerd vastleggen.

Verplichtingen moeten helpen bij re-integratie

De wetswijziging heeft tot doel het gesprek over het re-integratietraject te bevorderen. Dit leidt naar verwachting tot een vergrote betrokkenheid van de werkgever en de werknemer, waardoor de re-integratie hopelijk meer succesvol is. Werkgever en werknemer dienen zaken te bespreken om zo een succesvolle re-integratie te bevorderen. De visie is een hulpmiddel om dit doel te bereiken en is daarmee een waardevolle toevoeging voor zowel jou als je werknemer.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp?

Heb je een werknemer in dienst die bezig is met een re-integratietraject? Laat je dan goed informeren over jouw verplichtingen als werkgever. Onze arbeidsrecht specialisten Bernice Nonnekes, Dewy Kluft, Sebastiaan van den Brink en Siep van der Galiën staan voor jou klaar.

Bernice Nonnekes

Ik help eigenaren en managers van bedrijven in de Ronde Venen e.o. met praktische en snelle oplossingen bij onvoldoende functionerende werknemers, ziekte en ontslag, zodat zij zich gerustgesteld kunnen concentreren op hun business.
Bel ons gerust!