Scheiden met een eigen bedrijf: 4 dingen waar je rekening mee moet houden

Als een ondernemer gaat scheiden speelt de onderneming bij veel onderdelen van de echtscheiding een grote rol. Waar moet je allemaal aan denken en hoe doorloop je het proces? Als je door een van onze familierechtadvocaten wordt bijgestaan zullen zij alle onderdelen zorgvuldig met jou doorlopen. Hieronder benoemen wij alvast 4 belangrijke onderdelen die jij niet mag vergeten.

1. Check of de (aandelen van de) onderneming in de huwelijksgoederengemeenschap valt

Je dient allereerst na te gaan op welke wijze jij getrouwd bent en of de onderneming in de huwelijksgoederengemeenschap valt. Veel ondernemers die hun onderneming bij het aangaan van het huwelijk al hadden, hebben huwelijkse voorwaarden gemaakt waarin is opgenomen dat de onderneming buiten de gemeenschap valt. De onderneming blijft dan in principe van de ondernemende echtgenoot en hoeft niet met de andere echtgenoot gedeeld te worden. Indien de huwelijkse voorwaarden niet correct zijn uitgevoerd kan er eventueel wel sprake zijn van een verrekening van de waarde van de onderneming. Als de onderneming pas tijdens het huwelijk is gestart ‘vergeten’ mensen soms huwelijkse voorwaarden te maken. Als zij in gemeenschap van goederen gehuwd zijn valt in de regel de (aandelen van de) onderneming in de gemeenschap. In dat geval dienen er afspraken over de verdeling en waardering van de onderneming gemaakt te worden.

2.Hoe dient de waarde van de aandelen van een BV vastgesteld te worden?

Bezitten jullie aandelen in een onderneming en ben je op basis van het vorige punt tot de conclusie gekomen dat de aandelen in de gemeenschap vallen? Of hebben jullie de huwelijkse voorwaarden niet correct nageleefd en dient de waarde van de onderneming verrekend te worden? Dan dienen de aandelen gewaardeerd te worden. Een simpel uitgangspunt is om aan te sluiten bij de waarde die op de balans wordt vermeld. Deze waarde kan echter flink afwijken van de marktwaarde. Vaak wordt er daarom gekeken naar de verwachtingen voor het bedrijf: welke kansen en bedreigingen zijn er? Een bedrijfswaardering wordt doorgaans gedaan door een deskundige (bijvoorbeeld een valuator). Nadat het bedrijf is gewaardeerd, kan worden bepaald voor welk bedrag de andere echtgenoot moet worden uitgekocht.

3. Wat is jouw inkomen als ondernemer?

Zowel bij het vaststellen van partner- als kinderalimentatie dient het inkomen van de echtgenoten bepaald te worden. Zo kan namelijk berekend worden hoeveel alimentatie er betaald kan worden. Bij mensen die in loondienst zijn is dat vaak eenvoudig, omdat zij een vast bedrag uitgekeerd krijgen. Bij ondernemers is dat lastiger, omdat het inkomen vaak fluctueert. Om die reden wordt bij eenmanszaken vaak gerekend met een gemiddelde winst uit onderneming van enkele jaren. Bij een BV waar de echtgenoot grootaandeelhouder is, bepaalt diegene in principe zelf wat het salaris is. Er kan dan discussie gevoerd worden over of de ondernemende echtgenoot zichzelf wel ‘voldoende’ salaris uitkeert. Wanneer er namelijk onnodig veel reserves in de BV blijven zitten, kun je ‘op papier’ minder alimentatie betalen. Als uit de bedrijfsresultaten blijkt dat er meer salaris uitgekeerd zou kunnen worden, kan de andere echtgenoot zich op dit standpunt stellen. Daarnaast kan nog de discussie spelen of eventuele dividenduitkeringen tot het inkomen gerekend moeten worden.

4. Vergeet de achterlopende inkomsten en uitgaven niet

Houd bij de vaststelling van de omvang en waardering van de huwelijksgoederengemeenschap rekening met inkomsten en uitgaven die nog achterlopen. Als de gemeenschap wordt ontbonden of een peildatum wordt afgesproken op een bepaalde datum, ‘bevriest’ in theorie de gemeenschap. Alles wat in de gemeenschap valt dient verdeeld te worden. Bij ondernemers gebeurt het vaak dat zij nog inkomsten van klanten/opdrachtgevers ontvangen over werkzaamheden die zijn verricht voor de peildatum. Denk er dan aan dat deze inkomsten (als de onderneming in de gemeenschap valt) nog verdeeld moeten worden. Hetzelfde geldt voor uitgaven. Ondernemers dienen in de regel nog een groot bedrag aan belasting af te dragen, hetgeen in dat geval voor rekening van beide partijen komt.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp?

Ga jij scheiden en ben jij ondernemer of is jouw partner ondernemer? Laat je dan goed informeren! Onze familierecht specialisten Michelle Roobeek, Rosanne Potma en Marloek Oudshoorn staan voor jou klaar.

Rosanne Potma

Rosanne is personen- en familierechtadvocaat bij Hendrikx Advocaten. Zij focust zich voornamelijk op echtscheidingen en kwesties betreffende alimentatie, omgang en gezag. Daarnaast staat zij vaak (ex-)samenwoners bij die hun gezamenlijke woning wensen te verdelen of verkopen.

Bel ons gerust!