De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met het personeel van de school. Daarom is het belangrijk dat werknemers zich prettig voelen binnen jouw organisatie en goed functioneren. Om dat te bewerkstelligen is een goed personeelsbeleid noodzakelijk, maar niet altijd voldoende. In de praktijk zien wij dat schoolbesturen toch geregeld problemen krijgen met het personeel.

Wat kunnen wij betekenen in personeelszaken?

Wij kunnen je helpen een correct dossier op te bouwen voor een werknemer die niet goed functioneert. Hierin ondersteunen en adviseren wij jou bij het geven van een formele beoordeling, een overplaatsing, het opleggen van een schorsing of andere maatregelen, waarmee je zorgt dat deze rechtsgeldig zijn.

Onvoldoende functioneren

Een medewerker die niet goed functioneert bezorgt de schoolleiding en het schoolbestuur vaak de nodige kopzorgen. Bovendien is het een tijdrovende klus om een ‘dossier’ op te bouwen. Hoe zorg je ervoor dat dit dossier een gerechtelijke toets kan doorstaan? Vaak is het verstandig om in het voortraject al advies te vragen. Wij zijn bereikbaar om tips te geven en mee te kijken met een verbetertraject. Ook beoordelen wij geregeld dossiers om vervolgens de vervolgstappen te bepalen. Daarmee versterk je jouw onderhandelingspositie bij een onderhandeling over een minnelijke regeling. Bij een procedure wordt jouw kans op succes bovendien aanzienlijk vergroot.

Participatiefonds

Bij ontslag speelt het Participatiefonds altijd een belangrijke rol. Het schoolbestuur wenst immers altijd dat de uitkeringskosten van de werknemer na de beëindiging van het dienstverband door het Participatiefonds worden gedekt. Wij kunnen jou ondersteunen bij het indienen van een vergoedingsverzoek en, indien deze onverhoopt wordt afgewezen, daartegen bezwaar of beroep instellen.

Ziekte

Het komt bij vrijwel alle schoolbesturen wel eens voor: langdurige arbeidsongeschiktheid van een medewerker. In dit geval kunnen wij adviseren over het verlof, passende arbeid, loondoorbetaling, de re-integratie of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Om een loonsanctie van het UWV te voorkomen en de werknemer weer snel aan het werk te krijgen is van belang dat alle re-integratieverplichtingen worden nagekomen. Wij kunnen jou daarover adviseren en meedenken over de stappen die genomen moeten worden om de kans op een loonsanctie te verkleinen.

Conflicten

Een arbeidsconflict kan ingrijpend zijn. Hierbij kunnen de emoties vaak hoog oplopen. Dergelijke conflicten kunnen soms eenvoudig opgelost worden door de juiste stappen te zetten, zodat partijen weer de goede richting ingestuurd worden. Ook kan mediation worden ingezet of een maatregel aan de werknemer worden opgelegd. Als een vruchtbare samenwerking echt niet meer mogelijk is kunnen wij beoordelen of ontslag mogelijk is.

Personeelsdossier

Een personeelsdossier kunnen wij beoordelen op haalbaarheid voor ontslag. En, indien dat noodzakelijk is, kunnen wij onder andere:

  • een vaststellingsovereenkomst opstellen om een ontslag met wederzijds goedvinden te bewerkstelligen;
  • een ontslagbesluit opstellen;
  • een procedure bij de kantonrechter (bijzonder onderwijs) of de afdeling bestuursrecht van de rechtbank (openbaar onderwijs) voor u voeren;
  • het UWV verzoeken om een ontslagvergunning af te geven.

Overige expertise binnen het onderwijsrecht

Al vele jaren bieden wij full service dienstverlening aan scholen en schoolbesturen. Onder full service verstaan wij het bieden van expertise op ieder juridisch aspect binnen het onderwijs. Of het nu gaat om aansprakelijkheidskwesties, klachten van ouders, medezeggenschap, toelating en verwijdering van leerlingen of fusietrajecten: wij bieden alle juridische expertise onder één dak.

Contact met een onderwijsrecht advocaat

Heb jij te maken met het onderwijsrecht en wil je een ervaren advocaat spreken of wil je jouw situatie voorleggen aan een specialist op het gebied van het onderwijsrecht? Neem dan contact op met een onderwijsrecht advocaat van Hendrikx Advocaten.

Of lees vast onze blogs over het onderwijsrecht: