Schoolbesturen krijgen steeds vaker te maken met claims en klachten van ouders. Zo stellen ouders scholen aansprakelijk voor bijvoorbeeld ongelukken op het schoolplein of tijdens de gymles, het te laat constateren van dyslexie of tegenvallende leerprestaties. Maar ook gegevens die de school heeft opgenomen in een leerlingdossier leiden vaak tot discussies met ouders op het moment dat hun kind de school verlaat. In dat geval proberen ouders de school aansprakelijk te stellen voor het schenden van de privacy van hun kind. Bij de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs ontstaan ook geregeld geschillen over het afgegeven schooladvies. Indien een leerling later op een verkeerd niveau terecht blijkt te zijn gekomen, komt aansprakelijkheid ook weer om de hoek kijken.

Wat kunnen wij betekenen binnen aansprakelijkheidskwesties?

Wanneer jij als schoolbestuur een dergelijke claim of klacht van een ouder ontvangt, kunnen wij helpen bij het beoordelen ervan en jou adviseren hoe je hier het beste op kunt reageren. Vaak komen de school en ouders er dan toch uit.
Mocht het wel tot een procedure komen, bij de rechter of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), dan staan wij schoolbesturen hierin bij.
Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat jij als schoolbestuur een derde aansprakelijk wil stellen. Bijvoorbeeld ouders of (ex)leerlingen die een onrechtmatige daad hebben gepleegd door onjuiste negatieve berichtgeving in de media te verspreiden. Of wat denk je van de dure arbodienst die je hebt ingeschakeld om de re-integratie van jouw werknemers te verzorgen en die niets blijkt te hebben gedaan als de loonsanctie van het UWV bij jou op de mat valt?
Met bovenstaande situaties heeft Hendrikx Advocaten vaak te maken gehad. Wij adviseren jou hier graag over om tot een snelle oplossing te komen.

Overige expertise binnen het onderwijsrecht

Al vele jaren bieden wij full service dienstverlening aan scholen en schoolbesturen. Onder full service verstaan wij het bieden van expertise op ieder juridisch aspect binnen het onderwijs. Of het nu gaat om personele aangelegenheden, passend onderwijs, fusietrajecten, medezeggenschap of toelating of verwijdering van leerlingen: wij bieden alle juridische expertise onder één dak.

Contact met een onderwijsrecht advocaat

Heb jij te maken met het onderwijsrecht en wil je een ervaren advocaat spreken of wil je jouw situatie voorleggen aan een specialist op het gebied van het onderwijsrecht? Neem dan contact op met een onderwijsrecht advocaat van Hendrikx Advocaten.

Of lees vast onze blogs over het onderwijsrecht: