Wij weten als geen ander waar jij als werknemer op het gebied van arbeid mee te maken krijgt. Daarom kunnen wij op allerlei vlakken ondersteuning bieden. 

Wat kan Hendrikx Advocaten betekenen voor werknemers?

Arbeidsrecht heeft betrekking op de relatie tussen een werkgever en een werknemer. Onze arbeidsrecht advocaten Bernice Nonnekes, Sebastiaan van den Brink en Dewy Kluft kunnen je advies geven over het aangaan van je arbeidsovereenkomst en alles wat daarbij komt kijken tijdens en na het dienstverband. Van proeftijd, concurrentiebeding, verlof, arbeidsongeschiktheid tot wederzijdse rechten en plichten, gelijke behandeling en ontslag. Ook als het tot een gerechtelijke procedure komt, kunnen we je bijstaan bij het opstellen van processtukken en tijdens de zitting.

Onderwerpen waar wij gespecialiseerd in zijn:

  • Ontslag en schorsing

Denk aan het niet verlengen van een tijdelijk contract, ontslag op staande voet, opzegging na toestemming van het UWV of een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter. Wij kunnen je adviseren over je rechtspositie, ontslagvergoeding, uitkeringsrechten en onderhandelen met jouw werkgever over een ontslag met wederzijds goedvinden. Het beoordelen en opstellen van vaststellingsovereenkomsten bij een ontslag met wederzijds goedvinden vormt een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Wij weten voor jou een maximaal resultaat te behalen.

  • Ziekte

Wanneer jij ziek of arbeidsongeschikt bent, kunnen wij je advies geven over rechten en plichten, loondoorbetaling, verlof en ondersteuning bieden bij het re-integratie traject.

  • Overeenkomsten, arbeidsvoorwaarden en bedingen

Alles wat te maken heeft met (mondelinge) arbeidsovereenkomsten, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden en cao’s is bij ons bekend. Daarnaast kunnen wij jou adviseren over specifieke bedingen in het contract, zoals een concurrentie-, relatie- en studiekostenbeding.

  • Conflicten

Het kan gebeuren dat er een werkgerelateerd conflict ontstaat tussen jou en je werkgever, bijvoorbeeld bij onvoldoende functioneren of een vertrouwensbreuk. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot het einde van het dienstverband; soms zijn er alternatieve oplossingen mogelijk. Wij kunnen je van advies voorzien in een dergelijke situatie. Wanneer het een procedure onvermijdelijk is, staan wij je terzijde in de rechtbank.

  • Overige arbeidsrecht onderwerpen

Regelmatig behandelen wij zaken die te maken hebben met passende arbeid en verworven rechten. Mocht jouw onderwerp hier niet aan bod zijn gekomen, leg je vraag dan vooral voor aan een van onze advocaten. 

Ambtenarenrecht

Ook indien jij werkzaam bent als ambtenaar kunnen wij jou van advies en bijstand voorzien. Het ambtenarenrecht kent voor ons geen geheimen. Wij hebben veel ervaring met het bijstaan van ambtenaren en overheidswerkgevers. Door die jarenlange ervaring begrijpen we de politieke context die kan meespelen en zijn we goed op de hoogte van rechtspositieregelingen die gelden bij bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen en openbare schoolbesturen. Omdat het ambtenarenrecht zich kenmerkt door eenzijdige besluitvorming (denk aan: ontslag, schorsing, overplaatsing) is het van belang dat tijdig in actie wordt gekomen vanwege de strikte termijnen die gelden voor het indienen van een eventueel bezwaarschrift. Soms is een inhoudelijke procedure een onvermijdelijke stap, maar regelmatig wordt er onderhandeld over een minnelijke beëindigingsregeling. In beide gevallen zijn we jou graag van dienst.

Contact met een arbeidsrecht advocaat?

Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

Je kunt ook vast onze blogs over arbeidsrecht bekijken:

Neem contact op!