Compensatie van de transitievergoeding

Vanaf 17 november 2020 geldt voor werkgevers dat ze compensatie kunnen aanvragen voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. Dit geldt ook als een klein bedrijf stopt doordat de eigenaar ziek is, met pensioen gaat of overlijdt.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

De regeling compensatie transitievergoeding regelt dat een werkgever wordt gecompenseerd voor de kosten van de (transitie)vergoeding die hij betaalt bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Werkgevers vonden dit een oneerlijke regel, omdat zij vaak tijdens de wachttijd naast de loondoorbetaling, al veel kosten hebben gemaakt ten behoeve van het re-integratietraject.

Enerzijds wordt met deze regeling een opeenhoping van deze kosten voorkomen. Anderzijds wordt het in stand houden van een dienstverband uitsluitend met het oog op het vermijden van het moeten betalen van een transitievergoeding bij ontslag (een slapend dienstverband genoemd) tegengegaan.

Wanneer u als werkgever reeds een vergoeding hebt betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dan dient u uiterlijk 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding een aanvraag voor compensatie bij het UWV in te dienen.

Pensionering, overlijden of ziekte kleine werkgever

Een bedrijf met 24 werknemers dat stopt doordat de werkgever ziek is, met pensioen gaat of overlijdt, kan vanaf via het UWV compensatie krijgen voor betaalde transitievergoedingen. Het kabinet wil zo voorkomen dat kleine werkgevers of hun partners in deze situatie ongewenst privévermogen moeten aanspreken. Van belang is wel dat het bedrijf de compensatie aanvraagt binnen 12 maanden nadat voor de werknemer bij het UWV om ontslag is verzocht. Deze datum is te vinden in de ontslagvergunning van het UWV of in de beslissing van de kantonrechter.

Afspraken bij cao over voorzieningen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Daarnaast maakt deze regeling het mogelijk om bij cao afspraken te maken over voorzieningen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen die bijdragen aan het beperken van werkloosheid, recht geven op een redelijke financiële vergoeding of op een combinatie van beide, die in de plaats komen van de wettelijk verschuldigde transitievergoeding.

Hierdoor is het mogelijk collectieve afspraken te maken die erin voorzien dat de kosten voor individuele (kleine) werkgevers bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (waaronder ook valt ontslag wegens bedrijfsbeëindiging) worden verlaagd.

Tip

Bent u werkgever en hebt u reeds een transitievergoeding betaald aan een ontslagen werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of gaat u dat doen? Verzamel de bewijsstukken (zoals de financiële eindafrekening en het betaalafschrift) en vraag in 3 stappen compensatie aan bij het UWV.

Contact met een arbeidsrecht advocaat in Mijdrecht

Mocht u advies nodig hebben omtrent de transitievergoeding of ontslag, Neem dan contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht. U kunt bellen naar 0297-250018 of een email sturen naar info@hendrikxadvocaten.nl.

 

Bel ons gerust!