Kinderalimentatie en de fictieve draagkracht: Wat zou jij redelijkerwijs kunnen verdienen?

Fictieve draagkracht

Kinderalimentatie is een belangrijk onderdeel van de afspraken die gemaakt moeten worden bij een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken. Kinderalimentatie is bedoeld om de financiële zorg voor kinderen eerlijk te verdelen tussen de ouders. Een sleutelbegrip binnen deze financiële regeling is de ‘fictieve draagkracht’, ook wel: het in redelijkheid te verwerven inkomen. Maar, wat kan na een echtscheiding als een redelijke verwachting van werk en inkomen worden beschouwd? Deze blog biedt inzicht in welke aspecten er bij de fictieve draagkracht komen kijken.

De Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in meerdere uitspraken al benadrukt dat bij de bepaling van de draagkracht het niet alleen aankomt op het inkomen dat een ouder in werkelijkheid verdient, maar ook op het inkomen dat hij of zij geacht kan worden in redelijkheid in de nabije toekomst te verdienen.

Een zeer recente uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2024:343) werpt licht op de manier waarop rechtbanken naar ‘het in redelijkheid te verwerven inkomen’ kijken. Deze beslissing onderstreept wederom het belang van een evenwichtige benadering, die zowel kijkt naar de huidige vermogens, als de feitelijke kansen van een ouder om een eigen, of (meer) inkomen te verdienen.

Realistische benadering

Als het inkomen van de onderhoudsplichtige is verminderd, is het de vraag of deze vermindering bij de berekening van zijn of haar draagkracht buiten beschouwing moet worden gelaten. In de basis is het antwoord op deze vraag: nee, tenzij… De volgende vragen spelen een rol:

  • Is er sprake van ‘eigen schuld’ aan het inkomensverlies? Heeft iemand bijvoorbeeld zelf ontslag genomen, terwijl er nog geen nieuwe baan in het zicht was? Ofwel: is het inkomensverlies verwijtbaar?
  • Is het inkomensverlies voor herstel vatbaar?
  • Dient met het inkomensverlies rekening worden gehouden? Zij er bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden die maken dat er rekening moet worden gehouden met minder inkomen?

Het hangt dus af van de omstandigheden van het geval af of de inkomensvermindering geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing behoort te blijven.

De beoordeling van de ‘in redelijkheid te verwerven inkomsten’, is een complexe maar cruciale stap in het vaststellen van eerlijke kinderalimentatie. De recente rechtspraak onderstreept het belang van een realistische benadering, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele omstandigheden van elke ouder. Door open dialoog en bereidheid tot aanpassing, kunnen ouders een regeling treffen die het welzijn van hun kinderen voorop zet.

Waar kun je op letten?

Bij een realistische benadering van de draagkracht kan het helpen om onderling alvast aandacht aan de volgende punten te besteden:

  1. Openheid en transparantie: Eerlijkheid over jouw financiële situatie is cruciaal. Dit omvat zowel jouw huidige inkomsten als jouw plannen om in de toekomst inkomsten te genereren.
  2. Realistische verwachtingen: Stel realistische doelen over wat haalbaar is, zowel voor jezelf als voor jouw ex-partner en spreek deze naar elkaar uit. Dit helpt conflicten te verminderen en tot een snellere oplossing te komen.
  3. Professioneel advies: Overweeg het inschakelen van een financieel adviseur, advocaat of een mediator. Zij kunnen helpen om tot een eerlijke verdeling te komen.
  4. Flexibiliteit en bereidheid tot compromissen: De situatie kan in de loop der tijd veranderen. Wees bereid om afspraken aan te passen als de omstandigheden van een van beide partijen veranderen.
  5. Oog voor de toekomst: Richt je niet alleen op het heden, maar ook op de lange termijn. Investeer in jezelf door het volgen van een opleiding of een training. Dit kan van positieve invloed zijn op de hoogte van jouw inkomen.

Neem contact op met een van onze familierechtadvocaten

Voor meer informatie over het navigeren door financiële kwesties na een scheiding, of als je hulp nodig hebt bij jouw specifieke situatie, neem contact op met Hendrikx Advocaten via info@hendrikxadvocaten.nl of bel ons op 0297-250018. Ons team van experts staat klaar om je te ondersteunen met professioneel advies en begeleiding.

 

Marloek Oudshoorn

Binnen Hendrikx Advocaten is Marloek werkzaam als advocaat in het personen- en familierecht en werkt ze nauw samen met Michelle en Rosanne. Dit zijn voornamelijk zaken die gericht zijn op echtscheidingen en kwesties betreffende alimentatie, omgang en gezag.
Bel ons gerust!