Alles wat met jou als persoon te maken heeft, vind je op deze pagina. Hierbij kun je denken aan het wijzigen van je naam of juist het ontkennen of erkennen van het vaderschap.

Naamswijziging

Het kan voorkomen dat jij je voornaam, die je ouders je hebben gegeven, wilt wijzigen, bijvoorbeeld omdat je van geslacht bent veranderd of dat er een andere reden voor is om over te willen gaan tot wijziging. Je voornaam wijzigen kan niet zomaar, maar alleen als daar ‘gewichtige redenen’ voor zijn. Hiervoor moet een verzoek bij de rechter worden ingediend. Daarvoor heb je een advocaat nodig.

Ook kunnen in sommige gevallen achternamen gewijzigd worden. Dit proces loopt niet via de rechtbank, maar via het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In dit geval kan een advocaat je helpen bij het indienen van het verzoek en, in het geval van een afwijzing, bezwaar maken of in hoger beroep gaan. Ook is het mogelijk wanneer de andere gezaghebbende ouder van een minderjarig kind niet instemt met een achternaamswijziging, een verzoek bij de rechtbank indienen tot vervangende toestemming voor de achternaamswijziging. Wanneer de rechtbank jouw verzoek toewijst, kun je met deze vervangende toestemming (zonder medewerking van de andere ouder) het daadwerkelijke verzoek tot achternaamswijziging indienen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Dienst Justis).

Ontkenning of erkenning vaderschap

Als er een kindje wordt geboren, is de biologische vader niet automatisch ook de juridische vader. Hiervoor dient de vader het kind te erkennen. Wanneer hier een geschil over ontstaat, bijvoorbeeld omdat de moeder haar toestemming voor de erkenning niet wil verlenen, kan de vader in een gerechtelijke procedure proberen vervangende toestemming van de rechter te verkrijgen. In dit geval is een advocaat nodig.

Wanneer twee mensen getrouwd zijn en de vrouw raakt zwanger, is de man automatisch de juridische vader, ook al is hij niet de biologische vader. In zo’n geval kan de man kiezen voor het ontkennen van het vaderschap. Ook deze procedure verloopt onder begeleiding van een advocaat via de rechtbank.

Wat kan Hendrikx Advocaten voor jou betekenen?

Onze personen- en familierecht advocaat Michelle Roobeek kan je advies geven, maar ook wanneer het tot een procedure komt, kan zij je bijstaan in de rechtbank.

Contact met een personen- en familierecht advocaat?

Neem gerust contact met ons op. Een eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Je kunt ook vast onze blogs over personen- en familierecht bekijken: