Wettelijke regelingen voor stiefkinderen in het erfrecht

In onze blog “Wat erft een stiefkind van zijn of haar stiefouder?” schreven we over de mogelijkheden om een stiefkind van jou te laten erven. Als je een stiefkind in jouw testament als kind aanwijst, kent de wet hiervoor twee belangrijke regelingen.

Regeling 1: Mogelijkheid om stiefkind als eigen kind te betrekken in wettelijke verdeling

De eerste belangrijke wettelijke regeling is dat je een stiefkind als een ‘eigen’ (juridisch) kind in de wettelijke verdeling kunt betrekken.

De wettelijke verdeling betekent dat jouw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner na jouw overlijden alle goederen uit jouw erfenis verkrijgt. De kinderen krijgen op dat moment slechts een geldvordering, die zij (in beginsel) pas kunnen opeisen als jouw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner ook is overleden.

De wettelijke verdeling werkt in beginsel niet ten opzichte van andere erfgenamen dan jouw eigen juridische kinderen. Dit betekent dat als je een stiefkind als erfgenaam aanwijst, hij/zij anders dan jouw eigen kinderen mede de goederen van jouw nalatenschap toebedeeld zouden krijgen en daar ook direct over kunnen beschikken. Dit zal nooit de bedoeling zijn. Om die reden kent de wet de mogelijkheid om jouw stiefkinderen als ‘eigen’ kinderen in de wettelijke verdeling te betrekken. Dit betekent dat jouw stiefkinderen, net als jouw ‘eigen’ kinderen, slechts een niet-opeisbare vordering op jouw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner verkrijgen, die zij pas kunnen opeisen als jouw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner ook is overleden.

Regeling 2: Beperking invloed op legitieme portie ‘eigen’ kinderen

Een tweede regeling in de wet heeft betrekking op de legitieme portie. Voor jouw ‘eigen’ kinderen geldt dat zij na jouw overlijden altijd aanspraak kunnen maken op hun zogenaamde legitieme portie. Deze bedraagt (in beginsel) de helft van het erfdeel dat zij als ‘gewone’ erfgenaam kunnen verkrijgen. Ervan uitgaande dat je jouw eigen kinderen niet onterft, hebben zij er in beginsel dan ook geen belang bij om aanspraak op hun legitieme portie te maken.

Dit laatste kan echter anders worden als je in jouw testament meerdere stiefkinderen als erfgenaam aanwijst. Als je bijvoorbeeld jouw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner, 1 eigen kind en 3 stiefkinderen als erfgenamen achterlaat, bedraagt het erfdeel van jouw eigen kind slechts 1/5 deel. Als jouw eigen kind dan aanspraak op zijn legitieme portie maakt, bedraagt deze 1/4 deel van de nalatenschap. Hierdoor zouden de overige 4 erfgenamen, waaronder jouw stiefkinderen, allemaal nog maar 3/16 erven, wat minder is dan 1/5.

De wetgever heeft dit laatste deels willen voorkomen, door te bepalen dat het eigen kind het gedeelte dat hij tekort komt in beginsel niet in mindering komt op het erfdeel van de stiefkinderen. Dit betekent dat de stiefkinderen in beginsel gewoon hun 1/5 deel behouden. Dit kan slechts anders worden op het moment dat je aan jouw stiefkinderen een groter deel van jouw erfenis nalaat dan aan jouw eigen kinderen.

Wij helpen je graag verder

Neem contact op met een van onze erfrechtspecialisten door te bellen naar 0297-250018 of een e-mail te sturen naar info@hendrikxadvocaten.nl. De koffie staat klaar!

Bel ons gerust!