Wanneer spreek je van een arbeidsconflict?

Het managen van verschillen in inzicht tussen jou en jouw medewerkers is een kunst op zich. Maar wat als deze verschillen escaleren tot een arbeidsconflict? Definities in de wet bieden geen uitsluitsel over wat precies een arbeidsconflict inhoudt. Echter, wanneer één van de partijen een probleem ervaart in de werkrelatie, kan dit al voldoende zijn om van een arbeidsconflict te spreken. Dit geldt zelfs als je je van geen kwaad bewust bent, maar jouw medewerker het conflict wel als zodanig ervaart.

De oplossing van een arbeidsconflict

Arbeidsconflicten zijn niet alleen onprettig, ze kunnen ook leiden tot medische klachten of zelfs ziekteverzuim. Vaak speelt de bedrijfsarts hierin een cruciale rol door te adviseren over een interventieperiode, waarin de werknemer met behoud van loon thuisblijft om de gemoederen te bedaren. Het is natuurlijk het beste om eerst onderling te proberen het arbeidsconflict op te lossen. Je kunt in gesprek gaan met jouw werknemer om te kijken wat het probleem precies is en hoe hier aan gewerkt kan worden.

Mediation

Het onderling oplossen van een conflict heeft de voorkeur. Een open gesprek kan veel misverstanden uit de wereld helpen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan mediation uitkomst bieden. Een onpartijdige mediator kan helpen de communicatie te herstellen en naar een oplossing te zoeken. Dit kan resulteren in een hernieuwde samenwerking of in sommige gevallen een beëindiging van het dienstverband.

Een onherstelbare vertrouwensbreuk

Als de wegen zich scheiden, staan er twee opties open: een vaststellingsovereenkomst of een gang naar de rechter. Bij de eerste optie wordt het dienstverband in onderling overleg beëindigd, met duidelijke afspraken over het einde van de arbeidsrelatie. Deze route biedt vaak een snellere en minder belastende uitweg. Indien overeenstemming uitblijft, kan een rechterlijke uitspraak nodig zijn.

Voorkomen is beter dan genezen

Het tijdig herkennen van signalen die kunnen wijzen op een opkomend arbeidsconflict is essentieel. Door proactief te handelen en zo nodig juridisch advies in te winnen, kun je veel problemen voor zijn. Hendrikx Advocaten staat klaar om je hierbij te ondersteunen en te zorgen voor een sterke positie, mocht een beëindiging van het dienstverband onvermijdelijk blijken.

Contact met een arbeidsrechtspecialist?

Voor al jouw vragen over arbeidsconflicten en de mogelijke routes naar een oplossing, staan onze specialisten in het arbeidsrecht voor je klaar. Neem contact op via info@hendrikxadvocaten.nl of bel ons op 0297-250018.

Bel ons gerust!