Als een naaste overlijdt, denk je misschien liever niet meteen aan geldzaken, maar toch krijg je hier vaak als erfgenaam mee te maken. Na het overlijden dient de nalatenschap verdeeld te worden over de erfgenamen. Hoe de verdeling eruit komt te zien, is mede afhankelijk van of er een testament is opgemaakt.

Het erfrecht

Ondanks dat de verdeling van de erfenis wettelijk geregeld is of in een testament is opgenomen hoe de overledene zijn of haar nalatenschap wil verdelen, ontstaat hier toch geregeld onenigheid over. Je kunt bijvoorbeeld bedenkingen hebben bij de gang van zaken; een deel van de erfenis kan verzwegen zijn of eerdere schenkingen dienen nog verrekend te worden.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Omtrent alle zaken waar je bij een erfenis mee te maken krijgt, is het verstandig om een erfrecht specialist in handen te nemen om het proces van de verdeling te begeleiden. Deze kan jou van advies voorzien of je helpen een procedure te starten wanneer blijkt dat er niet juist gehandeld is. Michelle Roobeek, Rob Hendrikx, Sebastiaan van den Brink, Rosanne Potma en Marloek Oudshoorn hebben zich gespecialiseerd in alles wat speelt rondom erfenissen.

 

Neem contact op!
Wat erft een stiefkind van zijn of haar stiefouder?

Deze blog gaat over de gevallen wanneer een stiefkind van zijn stiefouder erft.

De wettelijke verdeling en de positie van de kinderen: Wat weegt zwaarder?

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 heeft de wettelijke verdeling de bescherming [...]

Het ontslag van de executeur

Er bestaat voor erfgenamen de mogelijkheid om via de rechter een executeur te laten ontslaan. [...]