Het onderwijs en scholen zijn voortdurend in ontwikkeling. Daardoor kan het voorkomen dat jouw organisatie op een gegeven moment een andere indeling vereist. Een fusie of splitsing kan noodzakelijk of wenselijk zijn. Dit kan op schoolniveau maar ook op bestuursniveau gebeuren. Daar komen veel zaken bij kijken. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met leerlingen, ouders, personeel, de medezeggenschapsraad en de gemeente.

Wat kunnen wij betekenen bij fusies en verzelfstandigingen?

Wij denken met jou mee over de meest passende maatregel en kunnen jou daarover adviseren. Welke rechten heeft de MR en welk traject moet doorlopen worden? Gedurende het hele traject kunnen wij jou ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het opstellen van een fusie-effectrapportage, een voornemen tot fusie, informeren van personeel en MR.

Overige expertise binnen het onderwijsrecht

Al vele jaren bieden wij full service dienstverlening aan scholen en schoolbesturen. Onder full service verstaan wij het bieden van expertise op ieder juridisch aspect binnen het onderwijs. Of het nu gaat om personele aangelegenheden, passend onderwijs, aansprakelijkheidskwesties, klachten van ouders, medezeggenschap of toelating of verwijdering van leerlingen: wij bieden alle juridische expertise onder één dak.

Contact met een onderwijsrecht advocaat

Heb jij te maken met het onderwijsrecht en wil je een ervaren advocaat spreken of wil je jouw situatie voorleggen aan een specialist op het gebied van het onderwijsrecht? Neem dan contact op met een onderwijsrecht advocaat van Hendrikx Advocaten.

Of lees vast onze blogs over het onderwijsrecht: