Als je ergens met plezier woont, is het natuurlijk de bedoeling dat dit zo blijft. Maar problemen komen voor. Denk bijvoorbeeld aan een geschil over de huurprijs of huurovereenkomst, achterstallig onderhoud, onderhuur of ontruiming. Ook bij koopwoningen kunnen zich problemen voordoen, zoals bij de aan- of verkoop van onroerend goed, erfdienstbaarheden en verborgen gebreken.

Het huurrecht

Je hebt met het huurrecht te maken wanneer jij een woning huurt of je jouw woning (voor een tijdelijke periode) verhuurt. Binnen het huurrecht zijn niet alle bepalingen van dwingend recht (waar niet van afgeweken mag worden). Hierdoor bestaat er voor jou als huurder of verhuurder ook enige vrijheid wat voor bepalingen er in de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden worden opgenomen.

Daarom is het opstellen en/of toetsen van die huurovereenkomst en algemene voorwaarden voor zowel huurder als verhuurder van groot belang.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Het maakt niet uit of jij een huurder of koper, een huisbaas, particulier of ondernemer bent: je kunt bij ons terecht. Wij hebben namelijk vele jaren ervaring in het huurrecht. Dit zowel aan de zijde van de verhuurder als van de huurder.

Wij kunnen jouw huurovereenkomst opstellen of toetsen, maar ook in geval van geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst kunnen wij jou bijstaan. Hierbij kun je denken aan geschillen over een gebrek, servicekosten, huurprijs(wijziging), opzegtermijn, huurachterstand, opzegging of ontbinding van de huurovereenkomst.

Vereniging van eigenaren

Ons kantoor heeft ruime ervaring in het verlenen van bijstand aan Verenigingen van eigenaren (VVE). Ieder appartementencomplex heeft verplicht een VVE. Op de VVE is het verenigingsrecht van toepassing, wat een complex rechtsgebied is. In de praktijk zien we dan ook regelmatig problemen ontstaan, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van besluiten van het bestuur en/of de algemene ledenvergadering. Daarnaast komen situaties voor waarin eigenaren van appartementen weigeren om mee te werken aan besluiten van de vereniging. Denk aan de uitvoering van onderhoud. Ook betalingsproblemen komen in de praktijk voor. Appartementseigenaren zijn immers verplicht om een maandelijkse bijdrage aan de VVE te voldoen. Het kan gebeuren dat deze verplichting niet wordt nageleefd. Dit zijn de situaties waarin wij uitkomst kunnen bieden. Wij kunnen helpen bij het opstellen van de juiste besluiten en er voor zorgen dat aan alle formaliteiten wordt voldaan zodat besluiten ook geldig zijn. Als de problemen blijven, kunnen wij namens het bestuur van de VVE een procedure starten. Vaak zijn verenigingen van eigenaren verzekerd voor rechtsbijstand. Je hebt het recht om zelf je advocaat te kiezen. In veel gevallen betaalt de verzekeringsmaatschappij de kosten van de advocaat.

Contact met een huurrechtadvocaat?

Wil je meer informatie over het (ver)huren van een woonruimte of wil je jouw situatie aan een ervaren advocaat voorleggen? Bij Hendrikx Advocaten kun je een adviesgesprek inplannen door te bellen naar 0297 25 00 18 of via onze contactpagina.

Of lees hier onze blogs over het huurrecht:

De verhuurder zegt de huur op: wat zijn jouw rechten?

Je hebt een brief van de verhuurder ontvangen waarin de huur wordt opgezegd. Wat jouw [...]

Huurder betaalt huur niet – wat zijn de vervolgstappen?

Heeft u een huurovereenkomst gesloten met een huurder maar betaalt de huurder geen huur? Dan [...]

Wat zijn de risico’s van het tijdelijk verhuren van mijn koopwoning?

Regelmatig krijgen wij vragen over welke risico’s verbonden zitten aan het tijdelijk verhuren van een [...]