Hendrikx Advocaten is een informeel en modern kantoor in Mijdrecht. Het team bestaat uit acht gespecialiseerde advocaten en vijf juridisch medewerkers. Wij bieden ondernemingen, onderwijsinstellingen, (semi)overheden en particulieren hulp in uiteenlopende situaties

Voor ondernemingen

Diverse ondernemingen, van MKB tot grootbedrijf, staan wij bij of voorzien wij van advies. Voor hen staan gedreven specialisten in het arbeidsrechtondernemingsrechtcontractenrecht, verbintenissenrecht en huurrecht klaar.

Voor het onderwijs

Binnen het onderwijs behoren schoolbesturen, schooldirecties, stafbureaus, medezeggenschapsraden, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en adviesbureaus tot onze klanten. Wij staan hen bij in zaken met betrekking tot het personeel, fusies, klachten, passend onderwijs en medezeggenschap.

Voor particulieren

Tot slot ondersteunen wij particulieren in allerlei kwesties en gerechtelijke procedures. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het verdelen van een erfenis, bij een echtscheiding of bij het berekenen van alimentatieMaar ook op het gebied van omgang en gezag, arbeids-, huur-, consumentenen contractenrecht

Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend. Zonder enige verplichting kun jij je probleem aan één van onze advocaten voorleggen, dan kijken wij wat we voor je kunnen betekenen.