Wanneer ouders uit elkaar gaan, is het van belang dat de zorgtaken voor de kinderen goed geregeld zijn. Het vastleggen hiervan vindt veelal plaats bij het opstellen van een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is een document waar vaak op teruggevallen kan worden, bijvoorbeeld indien partijen bij een bepaald onderwerp niet precies weten of daarvoor toestemming van de andere ouder nodig is of om ervoor te zorgen dat de andere ouder het ouderschapsplan nakomt.

Verplicht ouderschapsplan

Sinds 2009 is het (in principe) verplicht om bij het uit elkaar gaan van de ouders een ouderschapsplan op te stellen wanneer er minderjarige kinderen zijn. Voor getrouwde en geregistreerde partners is het wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen en voor samenwonende ouders is het alleen verplicht wanneer zij het gezamenlijk gezag hebben. Soms wordt een ouderschapsplan ook in andere gevallen aanbevolen. In het ouderschapsplan wordt onder andere opgenomen hoe de zorg- en opvoedingstaken verdeeld zijn (de zorgregeling) of hoe de omgang met de kinderen geregeld is (omgangsregeling). Welke (zorg)taken elke ouder krijgt, is afhankelijk van de gezagsverhouding tussen de ouders.

Erkenning, gezag en omgang

Indien tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap een kind wordt geboren, hebben de ouders automatisch het gezag over het kind. Is het kind vóór het huwelijk/geregistreerd partnerschap geboren of zijn jullie niet getrouwd, dan zal de vader het kind moeten erkennen. Daarnaast is het mogelijk, met toestemming van de moeder, ook het gezag over het kind te krijgen.

Wat kunnen wij voor je doen?

Indien jij problemen ondervindt bij de omgang of het gezag over de kinderen en kun je met jouw partner niet (meer) tot een oplossing komen, dan kun jij je hierin bij laten staan door een mediator of advocaat. Wanneer je het samen dan nog niet eens wordt, staat de mogelijkheid open om je geschil via je advocaat aan de rechter voor te leggen.
Wanneer je een omgangs- of zorgregeling overeen wilt komen, een ouderschapsplan wilt laten opstellen of vragen heeft met betrekking tot een andere familiekwestie, kun je uiteraard bij ons terecht.

Contact met een personen- en familierechtadvocaat?

Voor vragen over omgang en gezag kun je altijd contact met ons opnemen. Ook kun je een gratis en vrijblijvend intakegesprek met ons inplannen door te bellen naar 0297 25 00 18. Onze advocaten Michelle Roobeek, Rosanne Potma en Marloek Oudshoorn zijn gespecialiseerd in omgang en gezag.

Of lees hier onze blogs over personen- en familierecht: