Wanneer ouders uit elkaar gaan, is het van belang dat de zorgtaken voor de kinderen goed geregeld zijn. Het vastleggen hiervan vindt veelal plaats bij het opstellen van een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is een document waar vaak op teruggevallen kan worden, bijvoorbeeld indien partijen bij een bepaald onderwerp niet precies weten of daarvoor toestemming van de andere ouder nodig is of om ervoor te zorgen dat de andere ouder het ouderschapsplan nakomt.

Verplicht ouderschapsplan

Sinds 2009 is het (in principe) verplicht om bij het uit elkaar gaan van de ouders een ouderschapsplan op te stellen wanneer er minderjarige kinderen zijn. Voor getrouwde en geregistreerde partners is het wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen en voor samenwonende ouders is het alleen verplicht wanneer zij het gezamenlijk gezag hebben. Soms wordt een ouderschapsplan ook in andere gevallen aanbevolen. In het ouderschapsplan wordt onder andere opgenomen hoe de zorg- en opvoedingstaken verdeeld zijn (de zorgregeling) of hoe de omgang met de kinderen geregeld is (omgangsregeling). Welke (zorg)taken elke ouder krijgt, is afhankelijk van de gezagsverhouding tussen de ouders.

Erkenning of ontkenning ouderschap

Als er een kindje wordt geboren, is de moeder waaruit het kind wordt geboren automatisch de juridische ouder. De andere biologische ouder (vader of duomoeder) dient het kind te erkennen. Wanneer hier een geschil over ontstaat, bijvoorbeeld omdat de moeder haar toestemming voor de erkenning niet wil verlenen, kan de andere ouder door middel van een gerechtelijke procedure proberen vervangende toestemming van de rechter te verkrijgen. In dit geval is een advocaat nodig.

Wanneer twee mensen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en de vrouw raakt zwanger, is haar partner automatisch de juridische ouder van het kind. Ook al is haar partner niet de biologische vader of heeft haar partner niet ingestemd met de zwangerschap. In zo’n geval kan de partner kiezen voor het ontkennen van het ouderschap. Ook deze procedure verloopt onder begeleiding van een advocaat via de rechtbank.

Gezag

Indien tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap een kind wordt geboren, hebben de ouders automatisch het gezag over het kind. Is het kind vóór het huwelijk/geregistreerd partnerschap geboren of zijn jullie niet getrouwd, dan was het tot 31 december 2022 zo dat de andere ouder het kind moest erkennen en daarnaast, met toestemming van de moeder, ook het gezag over het kind kon aanvragen bij de rechtbank. Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partner automatisch gezamenlijk gezag over het kind krijgt op het moment dat het kind wordt erkend. De andere ouder hoeft het gezag dus niet meer apart aan te vragen.

Wat kunnen wij voor je doen?

Indien jij problemen ondervindt bij de omgang of het gezag over de kinderen en kun je met jouw partner niet (meer) tot een oplossing komen, dan kun jij je hierin bij laten staan door een mediator of advocaat. Wanneer je het samen dan nog niet eens wordt, staat de mogelijkheid open om je geschil via je advocaat aan de rechter voor te leggen.
Wanneer je een omgangs- of zorgregeling overeen wilt komen, een ouderschapsplan wilt laten opstellen of vragen heeft met betrekking tot een andere familiekwestie, kun je uiteraard bij ons terecht.

Contact met een personen- en familierechtadvocaat?

Voor vragen over omgang en gezag kun je altijd contact met ons opnemen. Ook kun je een adviesgesprek met ons inplannen voor € 175,- inclusief btw door te bellen naar 0297 25 00 18. Onze advocaten Michelle Roobeek, Rosanne Potma en Marloek Oudshoorn zijn gespecialiseerd in omgang en gezag.

Of lees hier onze blogs over personen- en familierecht:

Wat erft een stiefkind van zijn of haar stiefouder?

Deze blog gaat over de gevallen wanneer een stiefkind van zijn stiefouder erft.

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek: een harmonieuze oplossing voor beide partijen

In een tijd waarin veranderingen snel en onverwachts kunnen zijn, kan een echtscheiding een stressvolle [...]

Vervangende toestemming bij vakantie

Wanneer je als gescheiden ouder op vakantie wilt gaan met jouw kinderen, heb je hiervoor [...]