De zorgplicht is in het leven geroepen om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften een goede onderwijsplek te bieden en om te voorkomen dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben thuis komen te zitten. Als wordt vastgesteld dat het kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, ontstaat voor de school waar het kind wordt aangemeld de zorgplicht. Deze school is dan verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte onderwijsplaats. Dat geldt ook indien het kind al is ingeschreven op een andere school.

De zorgplicht maakt deel uit van de Wet passend onderwijs en werd per 1 augustus 2014 ingevoerd. Sindsdien moeten alle scholen een ondersteuningsprofiel maken, wat een beeld geeft van de voorzieningen en mogelijkheden binnen de school om te kunnen voorzien in de verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Wat kunnen wij betekenen omtrent de zorgplicht?

De ervaring heeft ons geleerd dat er regelmatig wordt gesteggeld over verschillende zaken rondom de zorgplicht. Zo ontstaan er bijvoorbeeld geschillen wanneer ouders menen dat de school onvoldoende heeft onderzocht of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ook komt het regelmatig voor dat ouders onvoldoende informatie verschaffen over de ondersteuningsbehoefte van hun kind.

Hendrikx Advocaten verleent juridische bijstand aan scholen en schoolbesturen bij vraagstukken omtrent zorgplicht, toelating en verwijdering. Wij kunnen scholen en besturen bijstaan in procedures bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO), de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), de rechtbank en in geval van hoger beroep, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Overige expertise binnen het onderwijsrecht

Al vele jaren bieden wij full service dienstverlening aan scholen en schoolbesturen. Onder full service verstaan wij het bieden van expertise op ieder juridisch aspect binnen het onderwijs. Of het nu gaat om personele aangelegenheden, passend onderwijs, fusietrajecten, medezeggenschap of toelating of verwijdering van leerlingen: wij bieden alle juridische expertise onder één dak.

Contact met een onderwijsrecht advocaat

Heb jij te maken met het onderwijsrecht en wil je een ervaren advocaat spreken of wil je jouw situatie voorleggen aan een specialist op het gebied van het onderwijsrecht? Neem dan contact op met een onderwijsrecht advocaat van Hendrikx Advocaten.

Of lees vast onze blogs over het onderwijsrecht: