In de praktijk wordt regelmatig gesteggeld over toelating en verwijdering, en dat is logisch. De gevolgen voor een leerling, die niet wordt toegelaten of wordt verwijderd, zijn immers groot. Het staat bovendien op gespannen voet met de vrijheid van onderwijs. Een recht dat nota bene in onze Grondwet is vastgelegd. Toch zijn er redenen die een besluit van een schoolbestuur, om een leerling niet toe te laten of te verwijderen, kunnen rechtvaardigen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een school van mening is dat de school de zorg voor een leerling niet (langer) kan bieden.

Wat kunnen wij betekenen voor jouw toelatingsbeleid?

Op dit terrein kunnen wij jou op verschillende manieren van dienst zijn. Zo bieden wij ondersteuning bij het opstellen van toelatingsbeleid. Ook kunnen wij jou adviseren over de juridische haalbaarheid van een eventueel besluit tot weigering of verwijdering en desgewenst de noodzakelijke besluiten voor jou opstellen.

Overige expertise binnen het onderwijsrecht

Al vele jaren bieden wij full service dienstverlening aan scholen en schoolbesturen. Onder full service verstaan wij het bieden van expertise op ieder juridisch aspect binnen het onderwijs. Of het nu gaat om personele aangelegenheden, passend onderwijs, aansprakelijkheidskwesties, klachten van ouders, medezeggenschap of fusietrajecten: wij bieden alle juridische expertise onder één dak.

Contact met een onderwijsrecht advocaat

Heb jij te maken met het onderwijsrecht en wil je een ervaren advocaat spreken of wil je jouw situatie voorleggen aan een specialist op het gebied van het onderwijsrecht? Neem dan contact op met een onderwijsrecht advocaat van Hendrikx Advocaten.

Of lees vast onze blogs over het onderwijsrecht: