Het ontslag van de executeur

Er bestaat voor erfgenamen de mogelijkheid om via de rechter een executeur te laten ontslaan. De drempel daarvoor ligt alleen wel hoog. De executeur is door de overledene aangewezen en aan deze ‘testeervrijheid’ wordt veel waarde gehecht. Bij een verzoek tot ontslag zal dan ook een zorgvuldige belangenafweging plaatsvinden.

Wie kan een verzoek tot ontslag indienen?

Een verzoek tot ontslag moet door middel van een verzoekschrift worden ingediend bij de kantonrechter. Het verzoek kan alleen worden ingediend door een erfgenaam, een mede-executeur of het Openbaar Ministerie. Een executeur kan overigens ook zijn eigen ontslag verzoeken; hetgeen in de regel zal worden toegewezen. Niemand is namelijk gebaat bij een onwillige executeur.

Omstandigheid 1: de executeur schiet ernstig tekort

De wet bepaalt dat een executeur alleen kan worden ontslagen vanwege ‘gewichtige’ redenen. Er zijn verschillende omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat sprake is van een gewichtige reden voor ontslag. De eerste omstandigheid is dat de executeur in ernstige mate tekortschiet in de vervulling van zijn taken. Wanneer de executeur bijvoorbeeld grote steken laat vallen in zijn informatievoorziening aan de erfgenamen of bijvoorbeeld goederen van de nalatenschap niet goed beheert, kan dit een gewichtige reden opleveren.

Omstandigheid 2: de erfgenamen hebben blijvend wantrouwen

Van een gewichtige reden tot ontslag kan ook sprake zijn wanneer van de erfgenamen niet kan worden gevergd dat de nalatenschap nog langer wordt afgewikkeld door de executeur. Er moet dan sprake zijn van een niet weg te nemen wantrouwen. In dat geval dient het wantrouwen van voldoende omvang en gewicht te zijn en moet deze langdurig heersen. Ook moeten er voldoende concrete en objectieve feiten aanwezig zijn waarmee het wantrouwen kan worden onderbouwd. Enkel wat wrijving of spanning is onvoldoende voor een ontslag.

Een kantonrechter verleent ontslag van de executeur

Wanneer de kantonrechter een executeur ontslaat, betekent dit niet automatisch dat de executeur direct kan stoppen met zijn taken. Volgens de wet moet de executeur blijven handelen in het belang van de afwikkeling van de nalatenschap totdat zijn taken definitief zijn overgedragen aan een opvolger, zoals een nieuwe executeur of een vereffenaar.

Als het testament de mogelijkheid biedt, kan de kantonrechter een vervangende executeur aanstellen, maar alleen als hierom wordt verzocht. Als het testament geen dergelijke bepaling bevat of als er geen verzoek wordt ingediend, zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. In sommige gevallen kunnen de erfgenamen ervoor kiezen om een vereffenaar door de rechtbank te laten benoemen om de afwikkeling te beheren.

Wij helpen je graag verder

Heb jij te maken met een executeur waar je ontevreden over bent? Of ben jij executeur en wil je hulp bij de afwikkeling? Neem dan contact op met een van onze erfrechtspecialisten door te bellen naar 0297-250018 of een e-mail te sturen naar info@hendrikxadvocaten.nl. De koffie staat klaar!

Bel ons gerust!