Ontslag op staande voet mogelijk bij te laat komen?

Zo treed je op tegen werknemers die structureel later komen

Als werkgever heb je het vast wel eens meegemaakt: een werknemer die te laat op de werkvloer verschijnt. Een enkele keer kan dit gebeuren, maar het wordt anders wanneer de werknemer structureel te laat komt. Hiertegen kan je optreden. Mocht dat niet helpen, dan is er ruimte voor een ontslag op staande voet. In deze blog staan we stil bij drie gerechtelijke uitspraken over te laat komen die leidden tot ontslag.

Te laat door regelmatig verslapen

In 2021 deed de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak waarbij de arbeidsovereenkomst van een werknemer werd ontbonden wegens het feit dat de werknemer zich regelmatig versliep en zelfs slapend op de werkvloer werd aangetroffen. De werkgever was volgens de rechter niet verplicht om een transitievergoeding aan de werknemer te betalen.

243x te laat op het werk

Naast ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan ook ontslag op staande voet volgen. In een andere zaak verscheen de werknemer 243 keer te laat op het werk. Hierbij ging het niet om 5 tot 15 minuten te laat, maar kon het één uur tot wel drie uur te laat zijn. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kwam tot de conclusie dat de veelvuldigheid en omvang van het te laat komen ernstig was. En ontslag op staande voet werd in stand gehouden.

Uitschieter van 2,5 uur

De rechtbank Noord-Holland heeft in 2022 ook een ontslag op staande voet in stand gehouden. Hier ging het om een werknemer die in een halfjaar tijd twaalf keer te laat op de werkvloer verscheen, ondanks waarschuwingen. Ook hier ging het niet om enkele minuten maar telkens een halfuur tot een uur, met een uitschieter van tweeëneenhalf uur te laat. De werknemer had een schriftelijke waarschuwing gekregen en was dus ook bekend met de gevolgen van het te laat komen. De werknemer maakte hierdoor geen aanspraak op de transitievergoeding, billijke vergoeding en de gefixeerde schadevergoeding.

Stappenplan om op te treden tegen te laatkomers

Als werkgever is het belangrijk om een aantal stappen te volgen voordat je je werknemer op staande voet ontslaat.

  1. Wanneer je merkt dat een werknemer vaak te laat komt, dien je hier allereerst over in gesprek te gaan. Vraag naar de aanleiding ervan en ga na of je de werknemer hierbij kunt helpen. Werk dit gesprek uit in een verslag en neem het vervolgens op in het personeelsdossier.
  2. Blijft de werknemer herhaaldelijk te laat komen, dan kan je het beste een officiële waarschuwing geven, waarin je de gevolgen van herhaling beschrijft. Doe dit elke keer als de werknemer te laat komt. Deel aan de werknemer mee dat ontslag op staande voet dreigt en laat de werknemer de waarschuwing ondertekenen voor gezien.
  3. Je kunt uiteindelijk overgaan tot ontslag op staande voet wanneer de werknemer geen gehoor geeft aan de officiële waarschuwing(en).

Sparren met de arbeidsrechtadvocaten van Hendrikx Advocaten

Zit je met een kwestie op dit vlak en overweeg je misschien zelfs een ontslag van een werknemer? Heb je arbeidsrechtelijke vragen? Aarzel dan niet en neem contact op met onze arbeidsrechtadvocaten via 0297-250018 of info@hendrikxadvocaten.nl. Zij staan klaar om je hierin te adviseren en bij te staan. Voor ondernemers is het eerste gesprek gratis.

Bel ons gerust!