Beëindiging leaseauto

Mag een werkgever een werknemer dwingen om de leaseauto in te leveren? Ja, zegt de kantonrechter!

Op 22 februari jl. heeft de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland een belangrijke uitspraak gedaan. Onder omstandigheden kan een werknemer gedwongen worden om zijn leaseauto in te leveren, zelfs als het verstrekken van de leaseauto als een arbeidsvoorwaarde moet worden gezien.

Een medewerker van Univé had al sinds 2004 de beschikking over een leaseauto die hij ook privé mocht gebruiken. In de loop der jaren werd de functie van deze werknemer echter steeds minder ambulant en konden zijn werkzaamheden grotendeels vanuit één kantoor worden verricht. De werknemer hoefde steeds minder zakelijke kilometers te rijden ten behoeve van zijn werkgever. Om die reden wilde Univé dat de werknemer de leaseauto per 1 november 2018 zou inleveren. Univé bood aan om de werknemer twee jaar lang financieel te compenseren voor het verlies van de auto. De werknemer was het niet eens met deze gang van zaken en legde de zaak voor aan de kantonrechter.

 

Leaseauto is een arbeidsvoorwaarde

Allereerst is van belang dat de rechter oordeelde dat het verstrekken van de leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. Al sinds 2004 was de verstrekking van de auto een wezenlijk onderdeel geworden van de voordelen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien. Dit was met name het geval omdat de werknemer de auto privé mocht gebruiken en alle kosten (ook privé) door de werkgever werden betaald. Een dergelijk voordeel moet gelet op de aard en de duur daarvan als een arbeidsvoorwaarde worden aangemerkt, aldus de kantonrechter.

 

Mag de arbeidsvoorwaarde worden gewijzigd?

De volgende vraag is of deze arbeidsvoorwaarde mocht worden gewijzigd zonder instemming van de werknemer? Ja dat mag. Daarvoor is over het algemeen wel vereist dat er in de (arbeids)overeenkomst een beding is opgenomen dat eenzijdige wijziging mogelijk maakt (een wijzigingsbeding). Maar dan ben je er nog niet als werkgever. De werkgever kan op het wijzigingsbeding pas een beroep doen als de werkgever bij wijziging van de arbeidsvoorwaarde een belang heeft dat zwaarder weegt dan het belang van de werknemer. In deze casus was dit het geval. Univé voerde met succes aan dat het innemen van de leaseauto nodig was omdat een kostenreductie noodzakelijk was.

 

Als een wijzigingsbeding ontbreekt?

De kantonrechter heeft ten overvloede overwogen dat zelfs als een wijzigingsbeding zou ontbreken, de werkgever in dit geval had mogen besluiten tot het inleveren van de leaseauto. Gelet op de eisen van goed werkgever en werknemerschap had de werknemer het voorstel van de werkgever, namelijk inleveren van de leaseauto tegen een tijdelijke financiële compensatie, moeten accepteren.

 

Conclusie

De financiële situatie van het bedrijf, waaronder de noodzaak van een kostenreductie, kunnen onder omstandigheden aanleiding zijn om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten.

Block "rob" not found

Bel ons gerust!