Beroep op de vernietiging van de verdeling afgewezen

Beroep op de vernietiging van de verdeling afgewezen.

Situatieschets

  • U bent uit elkaar en u was beiden eigenaar van een koopwoning. Deze koopwoning wordt aan u toebedeeld en overgedragen.
  • U verbouwt de woning en knapt het achterstallige onderhoud op. Vervolgens verkoopt u de woning op de reguliere woningmarkt voor een hoger bedrag dan dat u de woning van uw ex-partner overnam.
  • Uw ex-partner stelt dat er in dit geval sprake is van een benadeling op grond waarvan uw ex-partner de vernietiging van de verdeling wil inroepen (artikel 3:169 lid 4 BW).

Inmiddels alweer een paar jaar geleden meldde een cliënt (de man) zich met voorgaande situatie. De notaris had in de akte van verdeling een bepaling opgenomen op grond waarvan partijen expliciet afstand deden van het recht om de vernietiging van de verdeling in te roepen. Toch riep de vrouw de vernietiging van de verdeling in. Zij vond dat zij door de man was benadeeld, nu hij de woning voor een hoger bedrag had verkocht.

 

De rechtbank oordeelde in zijn voordeel

De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat het vast is komen te staan dat de notaris partijen de gevolgen van voornoemde bepaling heeft uitgelegd. Verder oordeelde de rechtbank dat in de akte van verdeling voldoende duidelijk was omschreven wat de overeengekomen waarde van de woning was, en wat de waarde van de aan de woning gekoppelde hypothecaire geldlening was. Tot slot oordeelde de rechtbank dat het voor rekening en risico van de vrouw moet komen dat zij zelf geen nader onderzoek naar de waarde van de woning heeft verricht. Zeker nu zij hier voldoende tijd voor heeft gehad en werd bijgestaan door haar stiefvader, die hypotheekadviseur is.

 

Ook succes in hoger beroep

De vrouw gaat in hoger beroep, maar ook het hof geeft haar geen gelijk. Kort gezegd is ook het hof van mening dat de vrouw voldoende mogelijkheden heeft gehad om zelf onderzoek te doen naar de woningwaarde. Dat zij dit niet heeft gedaan moet voor haar rekening en risico komen. Bovendien heeft de vrouw zelf ingestemd met het hanteren van de WOZ-waarde en is er geen voorbehoud gemaakt voor het geval dat een latere (WOZ-)waarde hoger zou uitvallen. Uit het feit dat de woning uiteindelijk voor een hoger bedrag is verkocht, kan het hof bovendien niet afleiden dat de woning op het moment van het ondertekenen van de akte van verdeling niet duidelijk en volledig omschreven was, en de vrouw zich niet bewust was van een mogelijke benadeling. De overige stellingen van de vrouw acht het hof onvoldoende onderbouwd[1].

Contact met onze familierechtspecialisten

Zit jij in een situatie waarin een zorgregeling opgesteld moet worden? Of is uw situatie veranderd waardoor u de zorgregeling wilt wijzigen? Onze familierechtadvocaten Michelle Roobeek, Rosanne Potma en Marloek Oudshoorn staan voor jou klaar.

 

[1] ECLI:NL:GHAMS:2023:1919

Marloek Oudshoorn

Binnen Hendrikx Advocaten is Marloek werkzaam als advocaat in het personen- en familierecht en werkt ze nauw samen met Michelle en Rosanne. Dit zijn voornamelijk zaken die gericht zijn op echtscheidingen en kwesties betreffende alimentatie, omgang en gezag.
Bel ons gerust!