Kinderen en financiën: regelingen bij co-ouderschap

Kinderen en financiën: regelingen bij co-ouderschap

Wanneer jullie uit elkaar gaan en samen minderjarige kinderen hebben, zullen jullie afspraken moeten maken over -onder andere- de zorgverdeling. Deze afspraken leggen jullie vast in een ouderschapsplan. Wist je dat er verschillende financiële regelingen bestaan waar je aanspraak op kunt maken wanneer de kinderen minimaal 3 dagen bij jou verblijven, ook wanneer de kinderen in dat geval niet op jouw adres staan ingeschreven? We spreken in de volksmond dan van een co-ouderschapsregeling.

 

In deze blog houden we jullie een aantal financiële regelingen voor. Om jouw aanspraak op onderstaande regelingen geldig te kunnen maken, moet je wel de ‘juridische’ ouder van de kinderen zijn. Dit betekent dat je de biologische moeder van de kinderen bent, of de kinderen als vader zijnde hebt erkend (het hebben van gezag is hierbij niet doorslaggevend).

 

Kinderbijslag

Kinderbijslag wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (de SVB). Kinderbijslag is een bedrag waarmee je een deel van de kosten van de kinderen kunt betalen. Deze bijdrage ontvang je tot het kind 18 jaar wordt en is niet afhankelijk van het inkomen. Wanneer jullie een co-ouderschapspregeling afspreken waarbij de kinderen ongeveer evenveel bij beide ouders verblijven, en dit in het ouderschapsplan opnemen, kunnen jullie de SVB verzoeken om de kinderbijslag 50/50 aan jullie uit te betalen.

 

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget (KGB) hangt af van de leeftijd van de kinderen en het inkomen van de ouder die het KGB aanvraagt. In tegenstelling tot de kinderbijslag, kan het KGB niet 50/50 worden uitbetaald. Vaak wordt het KGB daarom aangevraagd door de juridische ouder die het laagste inkomen heeft. In het ouderschapsplan kun je afspreken dat het KGB op een aparte rekening wordt gestort, of tussen jullie 50/50 wordt verdeeld. In andere gevallen wordt er, bij het berekenen van de hoogte van een eventuele bijdrage kinderalimentatie, rekening gehouden met het feit dat één van de ouders het KGB ontvangt.

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer jullie aan de voorwaarden voldoen, kunnen beide ouders aanspraak maken op inkomensafhankelijke combinatiekorting van de Belastingdienst. De voorwaarde is dat de kinderen minimaal 3 dagen bij beide ouders moeten verblijven. De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan worden aangevraagd voor kinderen tot 12 jaar oud.

 

Kinderopvangtoeslag

In het geval van een co-ouderschapspsregeling kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen voor de dagen waarop zij de kosten van de opvang dragen.

 

Contact met onze familierechtspecialisten

Zit jij in een situatie waarin een zorgregeling opgesteld moet worden? Of is uw situatie veranderd waardoor u de zorgregeling wilt wijzigen? Onze familierechtadvocaten Michelle Roobeek, Rosanne Potma en Marloek Oudshoorn staan voor jou klaar.

 

 

Marloek Oudshoorn

Binnen Hendrikx Advocaten is Marloek werkzaam als advocaat in het personen- en familierecht en werkt ze nauw samen met Michelle en Rosanne. Dit zijn voornamelijk zaken die gericht zijn op echtscheidingen en kwesties betreffende alimentatie, omgang en gezag.
Bel ons gerust!