Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst kan de werkgever een beding opnemen dat de werknemer verbiedt om na het einde van de arbeidsovereenkomst bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen het concurrentiebeding en relatiebeding.

Het doel van een concurrentiebeding is om te voorkomen dat de werknemer bij een andere werkgever die dezelfde werkzaamheden verricht, in dienst treedt. Het doel van het relatiebeding is om te voorkomen dat de werknemer contact onderhoudt of aangaat met vorige relaties van de werkgever. Beide bedingen hebben het doel om de bedrijfsbelangen van de werkgever te beschermen.

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

Op 4 maart 2024 is het wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in internetconsultatie gaan. Internetconsultatie zorgt ervoor dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te reageren en feedback te leveren op het wetsvoorstel. Deze periode loopt van 4 maart 2024 tot 15 april 2024.

Volgens het kabinet is uit onderzoek gebleken dat een concurrentiebeding vaak wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst als standaardbepaling. Dit geldt ook wanneer er geen noodzaak voor is. In korte tijd is het aantal opgenomen concurrentiebedingen verdubbeld. Om die reden heeft het kabinet nieuwe beperkingen opgenomen in een wetsvoorstel.

Wijzingen

  1. Een concurrentiebeding mag nog maar voor 12 maanden gelden. Wordt er een concurrentiebeding opgenomen voor een duur langer dan één jaar, dan is dit nietig. Dit geldt ook voor concurrentiebedingen zonder duur.

 

  1. In het beding moet de werkgever een geografisch bereik opnemen. Er moet worden vermeld voor welk gebied of welke straal het beding geldt.

 

  1. Een concurrentiebeding dat wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden gemotiveerd (dit geldt thans al voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten). De werkgever moet motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen bestaan die het concurrentiebedding noodzakelijk maken. Zonder deze motivering is het beding nietig.

 

  1. De werkgever moet een verplichte vergoeding betalen bij een beroep op het beding. De vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandsalaris voor elke maand dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen. De vergoeding moet ervoor zorgen dat werkgevers goed nadenken over het opnemen en inroepen van een concurrentiebeding. Betaalt de werkgever de vergoeding namelijk niet (tijdig), dan geldt het beding niet.

 

  1. En als laatste moet de werkgever uiterlijk een maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst laten weten of hij de werknemer aan het beding gaat houden en voor hoe lang.

Let op: deze regels gelden ook voor het relatiebeding.

 

Conclusie

Door het wetsvoorstel kunnen er grote gevolgen aan de geldigheid van concurrentie- en relatiebedingen zitten. Het is nog maar de vraag of het wetsvoorstel wordt doorgevoerd.

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, concurrentiebedingen of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Aarzel dan niet en neem contact op met onze arbeidsspecialisten via 0297-250018 of info@hendrikxadvocaten.nl. Zij staan klaar om je hierin te adviseren en bij te staan. Voor ondernemers is het eerste gesprek gratis.

 

Bel ons gerust!