Ontslag op staande voet! Het omlaag trekken van de broek van een collega: een grap of een ernstig grensoverschrijdend incident?

In september 2022 trok een werknemer de broek van zijn vrouwelijke collega naar beneden, waardoor zij in het bijzijn van andere collega’s met blote billen op de werkvloer stond. De werknemer gaf aan dat dit een grap was en dat de vrouwelijke collega het niet erg zou hebben gevonden. Desondanks werd de werknemer op staande voet ontslagen. Hoe oordeelt de rechtbank hierover?

De situatie

De werknemer is in februari 2018 als productiemedewerker in dienst getreden. In september 2022 is hij tijdens het productieproces achter een vrouwelijke collega gaan staan en heeft hij haar korte broek naar beneden getrokken waardoor zij met blote billen en bovenbenen op de werkvloer is komen te staan. Dit vond plaats in het bijzijn van andere collega’s.

Een dag na het incident heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de werknemer en zijn leidinggevende. De werknemer heeft hierbij zijn excuses aangeboden, hij gaf aan dat het een slechte grap was en dat er geen aanleiding was voor deze actie.

Ondanks de excuses van de werknemer, heeft zijn werkgever hem op staande voet ontslagen. Dit betekent dat zijn arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang is beëindigd op grond van een dringende reden. Vanaf diezelfde dag is geen loon meer betaald.

De zienswijze van de werknemer

De werknemer is het niet eens met zijn ontslag en verzoekt de rechtbank om vernietiging hiervan. De werknemer vindt het ontslag op staande voet een te zware maatregel, onder andere door de norm die zou heersen op de werkvloer. Volgens de werknemer zou een eigen cultuur met normen en waarden heersen bij het productiebedrijf. Er zouden vaak ruwere grappen worden gemaakt tussen de collega’s onderling en leidinggevenden. Bovendien zouden er vaker soortgelijke gedragingen hebben plaatsgevonden.

Ook stelt de werknemer dat geen sprake was van boosheid, huilen of schaamte bij de vrouwelijke collega. Zij zou er zelfs om hebben gelachen. De werknemer probeerde hiermee aan te tonen dat door zijn actie geen schade is aangericht bij de vrouwelijke collega.

Het oordeel van de rechter

Ondanks de argumenten van de werknemer oordeelt de rechtbank dat het voorval een voldoende grond oplevert voor ontslag op staande voet. Het in bijzijn van collega’s op de werkvloer omlaag trekken van een korte broek is volgens de rechter als verre van respectvol met elkaar omgaan te bestempelen, ook in de “cultuur van de werkvloer” die volgens de werknemer bij het bedrijf zou heersen – wat dat overigens ook moge zijn.

Verder is de rechter van oordeel dat de vraag hoe het slachtoffer van “de grap” dit ervaren heeft, niet van wezenlijke betekenis voor de beoordeling van de ernst van het incident. Als de vrouwelijke collega er niet door geraakt zou zijn, is dat een kwestie van geluk geweest. Het ligt meer voor de hand dat een werkneemster die op de werkvloer, in het bijzijn van haar collega’s, onverwachts in haar blote billen wordt gezet, daar zeker door ontdaan is.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten.

Bernice Nonnekes

Ik help eigenaren en managers van bedrijven in de Ronde Venen e.o. met praktische en snelle oplossingen bij onvoldoende functionerende werknemers, ziekte en ontslag, zodat zij zich gerustgesteld kunnen concentreren op hun business.
Bel ons gerust!