Mijn werknemer is ziek en wil op vakantie. Mag dat?

Stel, jouw werknemer zit drie maanden ziek thuis en stuurt jou een e-mail dat hij met zijn gezin twee weken naar Kreta op vakantie wil gaan. Moet je dit toestaan als werkgever of mag je dit weigeren? En zijn dit dan vakantie- of ziektedagen? In dit artikel lees je precies hoe het zit met ziekteverlof en vakantie.

Een zieke werknemer zit natuurlijk niet thuis voor de lol; hiervoor heeft hij een geldige reden. Bij ziekteverzuim hebben jij en jouw werknemer beiden re-integratieverplichtingen. Jij dient er gezamenlijk alles aan te doen om de werknemer weer aan het werk te laten gaan. Op vakantie gaan lijkt daarom misschien niet helemaal in dit straatje te passen.

Toch heeft jouw werknemer recht op vakantie, ook tijdens ziekte. Hiervoor moet de werknemer het gebruikelijke vakantieverzoek bij jou indienen. Vervolgens kun je de bedrijfsarts opdracht geven om te kijken of de vakantie medisch verantwoord is. Wanneer er geen medische bezwaren zijn, kun je akkoord gaan en mag de medewerker concrete vakantieplannen maken. Gedurende de vakantieperiode is de medewerker vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

Inhouden vakantiedagen

In sommige gevallen mag je ziektedagen aanmerken als vakantiedagen. Hiermee kun je kosten besparen. De voorwaarden die daaraan gesteld worden zijn de volgende:

  • Uitsluitend bovenwettelijke vakantiedagen mogen als ziektedagen worden aangemerkt. Dit zijn extra vakantiedagen die jouw werknemer ontvangt bovenop de wettelijke vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband heeft een werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Wanneer in het contract is opgenomen dat een werknemer recht heeft op 25 vakantiedagen, heeft jouw medewerker dus 5 bovenwettelijke vakantiedagen.
  • Er moet schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst of cao) zijn overeengekomen dat de bovenwettelijke vakantiedagen als ziektedagen mogen worden aangemerkt. Indien dit niet het geval is, moet de werknemer zijn instemming verlenen.

Wanneer hier geen afspraken over zijn gemaakt, kun je dus enkel proberen om de werknemer goedkeuring te laten geven. Als hij niet akkoord gaat, worden de dagen gewoon als ziektedagen aangemerkt en blijft de werknemer recht houden op de 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Let op: je mag het vakantieverzoek dan wel afwijzen.

Tips

  • Het kan voor jou waardevol zijn om in de arbeidsovereenkomst met jouw werknemers op te nemen dat bovenwettelijke vakantiedagen in geval van ziekte aangemerkt worden als ziektedagen. Hiermee voorkom je dat je deze vakantiedagen moet uitbetalen nadat jouw werknemer bijvoorbeeld een jaar thuis heeft gezeten;
  • Wanneer het bovenstaande niet in de toepasselijke cao of het arbeidscontract met jouw werknemer is opgenomen, zorg dan dat je duidelijke afspraken maakt met jouw medewerker over het afboeken van de vakantiedagen. Zo kun je onduidelijkheden en problemen voorkomen;
  • Ook indien een werknemer gedurende zijn ziekte niet op vakantie gaat, mogen zijn bovenwettelijke vakantiedagen als ziektedagen aangemerkt worden. Hiervoor geldt dan wel weer dat dit opgenomen moet zijn in de cao of arbeidscontract of dat de werknemer hier toestemming voor heeft gegeven.

Contact met een arbeidsrecht advocaat in Mijdrecht

Wil je meer weten over ziekte of vakantiedagen? Neem dan contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!