Loonsanctie bestrijden of verkorten? Dat kan!

Stel, een werknemer in vaste dienst is langdurig ziek. Als werkgever ben je wettelijk verplicht gedurende twee jaar lang (een deel van) het loon door te betalen. Tijdens deze periode heb je als werkgever een re-integratieverplichting. Na deze twee jaar controleert het UWV of de werkgever aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan en of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Mocht het UWV nu oordelen dat er vanuit jou als werkgever onvoldoende inspanningen zijn geleverd, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. In veel gevallen betekent deze sanctie dat je nog een jaar (een deel van) het loon door moet betalen aan de werknemer.

Maar wist je dat…

…je een loonsanctie kunt aanvechten?

Wat veel werkgevers niet weten is dat je niet klakkeloos hoeft in te stemmen met een dergelijk besluit van het UWV. Wanneer je kunt aantonen dat je wel degelijk hebt voldaan aan alle gestelde verplichtingen, kun je het oordeel van het UWV aanvechten. Je kunt namelijk bezwaar maken en daarna beroep instellen. Daarom is het verstandig om een re-integratiedossier goed bij te houden. Dit dient te bevatten: een probleemanalyse van de langdurig zieke werknemer, een plan van aanpak, een tussentijdse evaluatie van het plan van aanpak, rapporten van de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige én de verzekeringsarts, deskundigenoordelen van het UWV, verslagen van de gesprekken met de werknemer, schriftelijke waarschuwingen en andere communicatie met de werknemer over de re-integratie.

…je een verzoek tot verkorting van de loonsanctie kunt indienen?

Wanneer blijkt dat je na 2 jaar niet volledig aan de re-integratieverplichtingen hebt voldaan en je dus een loonsanctie opgelegd krijgt, kun je een verzoek tot verkorting indienen bij het UWV. Door kritisch te kijken naar jouw tekortkomingen en door deze zo snel mogelijk te herstellen, heb je kans dat het UWV de loonsanctie verkort. Dit houdt in dat je dan niet een jaar lang het loon van de werknemer hoeft door te betalen, maar bijvoorbeeld een halfjaar. Dit scheelt een hoop!

…je de bedrijfsarts aansprakelijk kunt stellen?

Wanneer jij van mening bent dat de bedrijfsarts onjuist advies heeft gegeven over de re-integratie en jij als gevolg daarvan een loonsanctie op de mat krijgt, kun je de bedrijfsarts aansprakelijk stellen.

Advies nodig over loonsancties van een arbeidsrecht advocaat in Mijdrecht?

Wil je meer informatie over het bovenstaande artikel of heb je ondersteuning nodig bij arbeidsrechtelijke vraagstukken, neem dan contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!