Verkoopmedewerker ontslagen door gebruik van Nivea tester

gezichtscreme

Het lijkt onschuldig om een gratis bodylotion testertje van Nivea te pakken en op te smeren achter de kassa. In die veronderstelling was de 19-jarige verkoopmedewerker van Kruidvat in Rotterdam ook, totdat ze op staande voet werd ontslagen. Dit gedrag blijkt namelijk in strijd te zijn met gedragsregels.

De situatie

In mei 2015 trad de werkneemster in dienst bij A.S. Watson, waarbij ze als verkoopster bij de Kruidvat aan de slag ging. Tweeënhalf jaar later, op 17 oktober 2017, besloot ze een gratis actieproduct van Nivea Care te pakken en zich in te smeren. De filiaalmanager had haar geïnstrueerd dat de gratis testers weggegeven mochten worden aan klanten die minimaal €10,- besteedden. Dat de werkneemster dit product gebruikte werd opgemerkt door de filiaalmanager, die dezelfde middag nog een gesprek met haar inlaste. Hierin gaf de werkneemster toe dat zij het product had gepakt en had gebruikt tijdens werktijd. Deze bekentenis heeft ze vervolgens ondertekend, waarna ze op staande voet werd ontslagen door de filiaalmanager.

Later die middag kwam de werkneemster terug naar het Kruidvat filiaal met de vraag of zij de door haar ondertekende verklaring mocht fotograferen. De filiaalmanager stond dit toe, waarna het meisje de verklaring afpakte, verscheurde en niet meer terug wilde geven.

Vervolgens stapte ze naar de kantonrechter (ECLI:NL:RBROT:2017:10275). De werkneemster verzocht (primair) het ontslag op staande voet te laten vernietigen, loondoorbetaling en toelating tot haar werkzaamheden, met een dwangsom wanneer daar geen gehoor aan werd gegeven. Subsidiair, dus in het geval dat de kantonrechter het primaire verzoek zou afwijzen, vroeg ze toekenning van een gefixeerde schadevergoeding, transitievergoeding en billijke vergoeding.

Op haar beurt verzocht A.S. Watson toekenning van de gefixeerde schadevergoeding, omdat zij schade had geleden doordat het gedrag van de werkneemster haar noodzaakte haar op staande voet te ontslaan.

Oordeel kantonrechter Rotterdam

Op het moment dat de werkneemster de tester gebruikte had zij niet aan de €10,- bestedingsvoorwaarde voldaan. Door het product toch te gebruiken, handelde zij in strijd met de gedragsregels die A.S. Watson had opgesteld. Vervolgens vroeg de werkneemster zich af of zij die gedragsregels ooit wel had ontvangen. De kantonrechter gaat ervan uit dat de werkneemster, net als alle andere werknemers, het gebruikelijke pakket met gedragsregels had ontvangen. Tevens was er voldoende bewijs waaruit bleek dat de werkneemster voldoende bekend was met zowel de inhoud van de gedragsregels als het belang dat A.S. Watson hecht aan de naleving ervan.

Nu ging het om de vraag of het gedrag van de werkneemster aangemerkt kan worden als een dringende reden die ontslag op staande voet rechtvaardigt. De kantonrechter acht het belangrijk dat A.S. Watson als detailhandel organisatie te maken heeft met een verhoogd risico op diefstal en/of verduistering door eigen personeel, wanneer zij het gebruik van testers zou accepteren. Het maakt dan ook niet uit dat het om een product gaat met een lage waarde.

De belangen van de werkneemster wegen daar tegenover volgens de kantonrechter minder zwaar. Ze was nog jong, 19 jaar oud, en had een vrij kort dienstverband. Daarnaast was ze zelf al minder gaan werken omdat ze meer zou verdienen bij het Pannenkoekenhuis, waar zij een tweede bijbaan had.

De kantonrechter komt dan ook tot het oordeel dat de belangen van A.S. Watson zwaarder wegen dan die van de werkneemster. Hierdoor mochten zij de werkneemster op staande voet ontslaan en kon van haar in redelijkheid niet verlangd worden te volstaan met een minder verstrekkende maatregel, zoals een laatste waarschuwing. Het meisje wordt bovendien veroordeeld om de door A.S. Watson gevorderde schadevergoeding te betalen.

Bel ons gerust!