Wet passend onderwijs verhoogt druk voor onderwijs

Passend onderwijs

De onderwijssector is de laatste tijd geregeld in het nieuws. Vorige week vond de staking van 30.000 leraren plaats voor meer geld en minder werkdruk. Ook blijkt de ondersteuning aan zorgleerlingen te veel te vragen van leraren. Volgens onderzoek van DUO en De Monitor blijkt dat maar liefst 90 procent van de leraren te weinig tijd zegt te hebben voor de extra begeleiding die de zorgleerlingen vergen.

Wet passend onderwijs

Sinds de invoer van de Wet passend onderwijs in 2014 moeten zoveel mogelijk zorgleerlingen, zoals kinderen met gedragsproblemen, autisme of een handicap, naar een reguliere basisschool in plaats van naar speciaal onderwijs. Het onderzoek toont aan dat bijna driekwart van de klassen een of meerdere leerlingen hebben die beter af zouden zijn in het speciaal onderwijs. Als gevolg hiervan is de werkdruk voor de leraren gestegen, maar is er ook minder tijd voor de ‘gewone’ kinderen.

Specialist in onderwijsrecht, advocaat Rob Hendrikx, zegt hierover: “In de praktijk zie ik een toenemende juridisering van de verhoudingen tussen ouders en school. De samenwerking lijkt te verminderen en partijen komen eerder tegenover elkaar te staan. Wij zien dat ouders de verzwaarde zorgplicht voor scholen aangrijpen om zich te verzetten tegen een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs, die in de visie van de school noodzakelijk is. De juridisering wordt mogelijk mede ingegeven door het feit dat scholen een leerling bij het samenwerkingsverband (dat de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs afgeeft) kunnen aanmelden zonder instemming van ouders. Al met al leidt dit steeds meer tot procedures tegen zowel het samenwerkingsverband als het schoolbestuur.

Contact met een onderwijsrecht advocaat in Mijdrecht

Benieuwd naar wat Hendrikx Advocaten voor u kan betekenen? Bekijk onze onderwijspagina voor passend onderwijs of neem contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!