Onfatsoenlijk gedrag ouder ten opzichte van school rechtvaardigt maatregel

‘Ouders kunnen maar van alles doen en wij hebben dat als school maar te pikken’, verzuchten mijn klanten vaak, bijvoorbeeld tijdens interactieve trainingen die ik geef over rechten en plichten van ouders en leerlingen. Natuurlijk moeten medewerkers van een school zich altijd professioneel gedragen, maar er zijn ook grenzen aan het gedrag van ouders.

In een recent advies van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is dit maar weer eens benadrukt. Een ouder was boos op de school en had al een stroom van e-mails gestuurd aan verschillende medewerkers binnen de school. De medewerkers ervoeren deze e-mails als bedreigend. Toen de ouder ook via een digitaal communicatiemiddel voor ouders allerlei negatieve berichten ging delen, terwijl dit in strijd was met het daarvoor opgestelde protocol, werd de ouder daarvan uitgesloten. De ouder was het daarmee niet eens en ook niet met de onderbouwing die de school gaf. Hij liet weten: ‘Ik zie u straks. Kom wel even langs’ en hij kwam ook daadwerkelijk op school op een door de school als agressief ervaren wijze. De directeur van de school besloot de ouder weg te sturen en hem vervolgens een toegangsverbod op te leggen.

De commissie is van oordeel dat niet alleen de uitsluiting van het digitale communicatiemiddel terecht was, maar ook het opgelegde toegangsverbod. Dit omdat ouder al meerdere malen was gewezen op het grensoverschrijdende van zijn manier van communiceren en het voorstelbaar is dat het gedrag en de houding van de ouder gevoelens van onveiligheid met zich meebracht.

Natuurlijk gaat u als school niet snel over tot het nemen van dit soort vergaande maatregelen, maar in het uiterste geval kan dat dus wel. Zorg er dan ook voor, dat u bij grensoverschrijdend gedrag van een ouder deze daarop wijst en aangeeft wat wel en niet toelaatbaar is. Doorgaans zal dit in ieder geval respectvolle communicatie inhouden en het op constructieve wijze met elkaar overleg voeren. Een school kan besluiten in de schoolgids aandacht te besteden aan hoe communicatie met ouders plaatsvindt en wat van elkaar verwacht mag worden. Van belang is ook om als team het met elkaar eens te zijn over wat wel en niet acceptabel is.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Heeft u ook te maken met het vastlopen van de communicatie met ouders en wilt u hierover sparren? Hebt u interesse in een interactieve training over onder meer dit onderwerp voor directeuren/schoolleiders of voor een onderwijsteam? Neem contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze onderwijsrechtspecialisten Rob Hendrikx, Siep van der Galiën of Dewy Kluft via 0297 – 25 00 18 of info@hendrikxadvocaten.nl

Siep van der Galiën

Siep is al meer dan 25 jaar werkzaam in de juridische praktijk, waarvan het grootste deel als advocaat. Hij is voornamelijk werkzaam voor onderwijsinstellingen op alle juridische terreinen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Dit betreft onder meer arbeidsrechtelijke, reorganisatie- en medezeggenschapskwesties, leerlingzaken, huisvestingsvraagstukken en privacy kwesties. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HRM-medewerkers.
Bel ons gerust!