Toegangsverbod tot school bij grensoverschrijdend gedrag van ouders

Toegangsverbod tot school kan passende maatregel zijn bij grensoverschrijdend gedrag van ouders.

Advies van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs omtrent door een school verstrekte informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming en het opleggen van een toegangsverbod aan een ouder.

De Landelijke Klachtencommissie heeft in haar advies van 8 september 2020 alle drie de klachten van een ouder ongegrond verklaard. Deze ouder klaagde ten eerste over het feit dat de school, die door zijn dochter werd bezocht, onjuiste en onvolledige informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming had verstrekt.

De commissie is van oordeel dat de school als onafhankelijke instantie zelf beslist welke informatie zij na een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming wel en niet verschaft. De school kijkt daarbij vanuit haar eigen optiek hoe het met de leerling gaat. Zij hoeft voor het verstrekken van deze informatie geen toestemming van de ouder(s). De klacht is daarom op dit onderdeel ongegrond verklaard.

Daarnaast is klager van oordeel dat de school onacceptabel druk heeft uitgeoefend op zijn dochter door haar een schriftelijke verklaring van een raadsonderzoeker te laten goedkeuren. Klager is van oordeel dat de school zijn dochter had moeten waarschuwen voor de kwade bedoelingen van de raadsonderzoekers.

Dat de dochter een verklaring zou opstellen was een afspraak tussen de raadsonderzoeker en de dochter. De commissie oordeelt dat de school zich in afspraken tussen de Raad en een bevraagde leerling neutraal en onafhankelijk dient op te stellen. In deze kwestie had een leerkracht haar e-mailaccount beschikbaar gesteld, omdat door het beveiligingssysteem van de school geen rechtsreeks contact met de leerling tot stand kon komen. De commissie acht dit niet onredelijk en is van oordeel dat klager niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn dochter onder druk is gezet. Dit klachtonderdeel is daardoor ook ongegrond verklaard.

Tot slot klaagt de ouder over het feit dat de school hem een toegangsverbod heeft opgelegd. Deze zware maatregel heeft de school genomen nadat klager zich meermaals grensoverschrijdend heeft gedragen. Zo heeft klager zich meermaals dreigend uitgelaten richting medewerkers van de school. In een e-mail aan medewerkers van de school, voorafgaand aan het toegangsverbod, heeft klager onder meer gezegd: “Hierin blijven volharden zal jullie ook allemaal persoonlijk veel gaan kosten.” De commissie heeft er begrip voor dat de school in het belang van een veilig werkklimaat voor de medewerkers heeft besloten een toegangsverbod aan de ouder op te leggen voor de rest van het schooljaar. De commissie acht een toegangsverbod gezien de al tijden durende frictie tussen klager en de school een geoorloofde maatregel. De klacht is ook op dit onderdeel ongegrond.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Heeft u als onderwijsinstelling vragen? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze onderwijsrechtspecialisten Siep van der Galiën, Rob Hendrikx, Bernice Nonnekes of via 0297 – 25 00 18 of info@hendrikxadvocaten.nl.

Siep van der Galiën

Siep is al meer dan 25 jaar werkzaam in de juridische praktijk, waarvan het grootste deel als advocaat. Hij is voornamelijk werkzaam voor onderwijsinstellingen op alle juridische terreinen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Dit betreft onder meer arbeidsrechtelijke, reorganisatie- en medezeggenschapskwesties, leerlingzaken, huisvestingsvraagstukken en privacy kwesties. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HRM-medewerkers.
Bel ons gerust!