Thuiswerken in verband met de coronacrisis

Thuiswerken in verband met de coronacrisis

De rechtbank Gelderland heeft op 16 juni 2020 geoordeeld of je als werknemer tijdens corona het recht hebt om thuis te werken.

De werknemer wil thuiswerken gelet op het overheidsadvies om ‘zoveel mogelijk thuis te werken’. Dit zou volgens de werknemer ook kunnen omdat ze haar taken prima en efficiënt thuis kan uitvoeren.

De rechtbank Gelderland overweegt dat het recht om thuis te werken geen absoluut recht is wat je als werknemer tegenover je werkgever kunt inroepen, maar dit betekent evenwel ook niet dat er nooit een recht op thuiswerken bestaat.

“Het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken grijpt niet zo ver in op de rechtsverhouding tussen werknemer en werkgever dat de werknemer daaruit een ‘recht op thuiswerken’ kan putten.”

Om te bepalen of een werknemer mag verwachten dat zijn werkgever instemt met thuiswerken dient er worden gekeken of de werkgever zijn verplichtingen uit goed werkgeverschap, zijn instructiebevoegdheid en zorgplicht niet heeft geschonden. Daarbij kijkt de rechter in deze zaak naar het navolgende:

  • Veiligheidsmaatregelen: in verband met de coronacrisis zijn er op de werkvloer meerdere passende maatregelen genomen om een veilige werkplek te waarborgen.
  • Behoefte aanwezigheid: de werkgever had zijn werknemer nodig op de werkvloer.

In dit geval had de werknemer geen recht om thuis te werken.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Heeft u arbeidsrecht gerelateerde vragen? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze arbeidsrechtspecialisten Bernice Nonnekes, Karin van Zijtveld, Sebastiaan van den Brink of Siep van der Galiën of via 0297 – 25 00 18 of info@hendrikxadvocaten.nl.

Siep van der Galiën

Siep is al meer dan 25 jaar werkzaam in de juridische praktijk, waarvan het grootste deel als advocaat. Hij is voornamelijk werkzaam voor onderwijsinstellingen op alle juridische terreinen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Dit betreft onder meer arbeidsrechtelijke, reorganisatie- en medezeggenschapskwesties, leerlingzaken, huisvestingsvraagstukken en privacy kwesties. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HRM-medewerkers.
Bel ons gerust!