Thuisquarantaine werknemer vanwege coronaklachten partner

Thuisquarantaine werknemer vanwege coronaklachten partner

De rechtbank Limburg heeft op 23 juni 2020 zich uitgelaten over de vraag of een werknemer van wie één van de gezinsleden coronaklachten heeft zich kan ziekmelden of niet.

De werknemer heeft begin maart via Whatsapp zijn werkgever bericht dat hij in het weekeinde bij een vriendin is langs geweest en zij nu coronaverschijnselen vertoont. Hierop heeft hij geopperd om wegens het risico van eventuele besmetting zijn werkzaamheden verder thuis te verrichten, ondanks het feit dat hij zelf niet ziek is. Na hervatting van zijn werkzaamheden, heeft de werknemer een week later aan zijn werkgever medegedeeld dat hij onderweg naar zijn werk van zijn partner te horen heeft gekregen dat zij coronaklachten vertoont en hij hierop conform de RIVM-richtlijnen huiswaarts zal keren. Voor de periode dat de werknemer niet naar het werk is gekomen heeft de werkgever hem ziekgemeld en 70% van het loon betaald.

Volgens de RIVM-richtlijnen dien je in thuisquarantaine te blijven indien een gezinslid/huisgenoot coronaverschijnselen vertoont of wanneer je in contact bent geweest met een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus. De Rechtbank Limburg overweegt dat bij thuisquarantaine (nog) geen sprake is van een zieke werknemer, maar van een werknemer die gehoor moet geven aan een opgelegde voorzorgsmaatregel van de overheid. Omdat er in deze situatie geen sprake is van een zieke werknemer en het niet kunnen werken een geldige reden heeft, dient de werkgever het volledige loon door te betalen. Van belang is dat de werknemer dus niet ziek wordt gemeld. Iemand die in thuisquarantaine moet en niet (thuis) kan werken (omdat dit in zijn/haar beroep onmogelijk is), is een omstandigheid die voor rekening en risico van de werkgever komt. Hierbij staat het de werkgever wel vrij om bij twijfels de werknemer te vragen een verklaring van (de huisarts van) de betreffende persoon (vriendin of partner) over te leggen waaruit de coronaverschijnselen blijken.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Heeft u arbeidsrecht gerelateerde vragen? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze arbeidsrechtspecialisten Bernice Nonnekes, Karin van Zijtveld, Sebastiaan van den Brink of Siep van der Galiën of via 0297 – 25 00 18 of info@hendrikxadvocaten.nl.

Siep van der Galiën

Siep is al meer dan 25 jaar werkzaam in de juridische praktijk, waarvan het grootste deel als advocaat. Hij is voornamelijk werkzaam voor onderwijsinstellingen op alle juridische terreinen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Dit betreft onder meer arbeidsrechtelijke, reorganisatie- en medezeggenschapskwesties, leerlingzaken, huisvestingsvraagstukken en privacy kwesties. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HRM-medewerkers.
Bel ons gerust!