Kort geding gewonnen!

Bestuursimpasse Haga Lyceum doorbroken

De rust keert terug op het Haga Lyceum nu de uitvoerend bestuurder de sleutels van het schoolgebouw moet inleveren. De bestuurlijke strijd is hiermee tijdelijk het hoofd geboden tot een rechter in een eventuele bodemprocedure anders beslist. Tot die tijd mag de uitvoerend bestuurder het schoolterrein niet betreden of contact onderhouden met ouders en leerlingen.

Op 10 juni jl. stond de stichting, het bevoegd gezag van het Haga Lyceum, vertegenwoordigd door de voorzitter van het algemeen bestuur, lijnrecht tegenover de uitvoerend bestuurder en secretaris van het algemeen bestuur. Beide partijen bestookten elkaar al een maand over en weer met besluiten tot schorsing en ontslag. Partijen verschillen van mening over de rechtmatigheid van elkaars besluiten.

Advocaat van de stichting, Sebastiaan van den Brink, zegt hierover het volgende: “deze positieve uitspraak brengt duidelijkheid en rust. Dit is in het belang van de instelling in het algemeen en de leerlingen en ouders in het bijzonder.”

De voorzieningenrechter constateerde in zijn uitspraak dat de school door het conflict onbestuurbaar was geworden. Hierdoor moest één van de partijen, in ieder geval tijdelijk, terugtreden. Gezien het feit dat het algemeen bestuur volgens de statuten het hoogste orgaan is en de voorzitter naar alle waarschijnlijkheid telkens conform de statuten heeft gehandeld, moeten de uitvoerend bestuurder en de secretaris voorlopig terugtreden. Volgens de voorzieningenrechter hadden de uitvoerend bestuurder en secretaris het schorsingsbesluit van het algemeen bestuur niet aan hun hun laars mogen lappen.  

De zaak is breed uitgemeten in diverse media zoals het AD, de NRC, de NOS en de Telegraaf

Foto © Luuk Koenen

Contact met Hendrikx Advocaten?

Neem contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze ondernemingsrecht advocaat Sebastiaan Van den Brink.

Sebastiaan van den Brink

Binnen de advocatuur focus ik mij met name op het arbeids-, huur-, privacy-, ondernemings- en contractenrecht. In mijn praktijk sta ik verschillende soorten cliënten bij. 
Bel ons gerust!