De NOW 3.0

De NOW 3.0

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt per 1 oktober met 3 tijdvakken van ieder 3 maanden verlengd. Bij een omzetdaling van tenminste 20%, kom je in het eerste tijdvak van de NOW 3.0 in aanmerking voor het steunpakket van de overheid. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30% om hiervoor in aanmerking te komen.

Waarom NOW 3.0

De NOW 2.0 loopt 1 oktober 2020 af maar de coronacrisis heeft aanhoudende invloed op de economie. Met de NOW 3.0 wordt nog steeds overheidssteun verleend om de coronacrisis te overbruggen, maar wil de overheid ook dat werkgevers zich gaan aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Je ziet hierdoor in de NOW 3.0 dat de tegemoetkoming aan bedrijven langzaam wordt afgebouwd.

Belangrijkste veranderingen t.o.v. NOW 2.0

  • NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021 en kun je waarschijnlijk vanaf 16 november 2020 aanvragen.
  • Minimale omzetverlies gaat vanaf januari omhoog naar 30% waardoor alleen organisaties met aanzienlijk omzetverlies in aanmerking komen voor de NOW 3.0.
  • De steun tijdens de NOW 3.0 kent een geleidelijke afbouw van de subsidie > eerste tijdvak 80% + 10% voor omscholing, tweede tijdvak 70% en derde tijdvak 60%. Onder de NOW 2.0 bedroeg het maximale percentage nog 90%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding kun je de loonsom laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie > je kunt als werkgever in het eerste tijdvak 10% van de totale loonsom laten dalen zonder verlaging van de subsidie, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%. De daling van de loonsom kan door een natuurlijk verloop in het personeelsbestand, een vrijwillig loonoffer of ontslag.
  • De sanctie bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode vervalt, maar het verbod op uitkeren van dividend en bonussen blijft bestaan.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal vanaf april 2021 worden verlaagd van maximaal 2 maal het maximumdagloon naar maximaal 1 maal het maximumdagloon.

Uitwerking NOW 3.0

De verdere precieze voorwaarden van de NOW 3.0 worden later bekend gemaakt, maar het maakt voor deelname aan de NOW 3.0 niet uit of je al eerder hebt deelgenomen aan een van de NOW-regelingen.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Heeft u als onderneming vragen? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze arbeidsrechtspecialisten Karin van Zijtveld, Bernice Nonnekes, Siep van der Galiën of Sebastiaan van den Brink via 0297 – 25 00 18 of info@hendrikxadvocaten.nl.

Block "1734" not found

Bel ons gerust!