Wanneer kan je een leerling verwijderen na een geweldsincident?

leerling verwijderen naar aanleiding van geweldsincident

Wanneer kan je een leerling verwijderen na een geweldsincident?

Overwegingen voor een school

Wanneer er een geweldsincident binnen of op het terrein van een school plaatsvindt, wil de school daar vanzelfsprekend gevolgen aan verbinden. Voor het bepalen van de gevolgen, is de ernst van het incident belangrijk. Ook moet je kijken naar de impact van het incident. Wat betekent dit voor de handhaving van de rust orde en veiligheid op de school? Als school dien je daarom onderzoek te doen naar de toedracht en het verloop van het incident. Mocht het incident grote gevolgen hebben voor de rest van de school, dan kan je besluiten een leerling te verwijderen. Maar wanneer is dat geoorloofd?

Mishandeling op het schoolplein leidt tot verwijdering

Advocaat Siep van der Galiën had onlangs een zaak waarbij een leerling een medeleerling naar aanleiding van een woordenwisseling op het schoolplein had mishandeld. Het slachtoffer liep ernstig letsel op, waarna hij medische hulp nodig had. De school nam naar aanleiding van het incident het besluit tot verwijdering van de leerling. De ouders van de leerling waren het hier niet mee eens en stapte naar de Geschillencommissie passend onderwijs.

Het incident had grote impact volgens de Geschillencommissie

De Geschillencommissie passend onderwijs keek bij de inhoudelijke beoordeling naar hoe de school heeft gehandeld naar aanleiding van het incident. De school heeft direct onderzocht wat er is gebeurd. De schoolleiding is gestart met het bekijken van de camerabeelden van het incident. Verder zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de ouders van de leerling, met de leerling zelf en met het slachtoffer en zijn ouders. Daarnaast is er contact gelegd met de politie en een middelbare school waar zich een soortgelijk incident heeft voorgedaan. Verder heeft de school bij verschillende klassen een vragenlijst rondom de sociale veiligheid afgenomen. Ten slotte heeft de schoolleiding overleg met de inspectie gehad.

De Commissie nam zwaar op dat de mishandeling in de nabijheid van andere leerlingen heeft plaatsgevonden. Het slachtoffer heeft ernstig letsel aan de mishandeling overgehouden waarvoor medische hulp ingeschakeld moest worden. Het is nog niet zeker of het slachtoffer volledig zal herstellen. Een geweldsincident zoals hiervoor beschreven, heeft dan ook een grote impact op de rust, orde en veiligheid op en rond de school, aldus de Commissie.

De verwijdering was evenredig

Op grond van de ernst van het incident, de impact op de school, de rol die de leerling in de mishandeling speelde en het belang van het herstellen van de rust, orde en veiligheid op de school, concludeerde de Commissie dat het besluit om de leerling te verwijderen evenredig was. Wel benadrukte de Commissie dat bij het voornemen tot verwijdering en het daadwerkelijke besluit tot verwijdering belangrijke regels in acht genomen dienen te worden. Zo is het belangrijk dat het bevoegd gezag van de school een beslissing tot voorgenomen verwijdering neemt en niet een leraar of een afdelingsleider.

Voor meer informatie of vragen staan we je graag te woord

Ben jij onderwijsbestuurder of directeur/schoolleider en heeft zich binnen jouw school ook een dergelijk incident voorgedaan? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze onderwijsrechtspecialisten Siep van der Galiën, Rob Hendrikx, of Dewy Kluft via 0297 – 25 00 18 of info@hendrikxadvocaten.nl.

 

Siep van der Galiën

Siep is al meer dan 25 jaar werkzaam in de juridische praktijk, waarvan het grootste deel als advocaat. Hij is voornamelijk werkzaam voor onderwijsinstellingen op alle juridische terreinen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Dit betreft onder meer arbeidsrechtelijke, reorganisatie- en medezeggenschapskwesties, leerlingzaken, huisvestingsvraagstukken en privacy kwesties. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HRM-medewerkers.

Bel ons gerust!