Herbenoemingsverplichting verdwijnt!

Per 1 augustus 2022 geldt voor onderwijswerkgevers in het primair onderwijs niet langer de zogenaamde herbenoemingsverplichting. Dit is onderdeel van de wetswijziging waarbij het Participatiefonds wordt gemoderniseerd.

Eigen wachtgelders

In het primair onderwijs is het nu nog zo dat wanneer er sprake is van een vacature, deze eerst aangeboden moet worden aan een eigen wachtgelder. Kort gezegd is dat iemand die voordat hij werkloos raakte langer dan een jaar heeft gewerkt en werkloos is. Als je het aanbod niet doet en je neemt iemand anders aan, wordt dat salaris in mindering gebracht op de bekostiging.

In de praktijk levert dit lijsten met eigen wachtgelders op en vertraging bij het invullen van vacatures. Ook is er een ingewikkeld ontheffingssysteem, waarbij wordt gewerkt met bepaalde ontslaggronden en ontheffingsverklaringen, met de daarbij horende administratieve rompslomp. De regering erkent nu, dat de regeling niet goed uitvoerbaar is en nauwelijks door accountants te controleren.

Modernisering Participatiefonds

Onderdeel van de modernisering van het Participatiefonds is de financiële stimulering van het in dienst nemen van werklozen. Mede om die reden komt de herbenoemingsverplichting dan ook te vervallen. Ook is de verwachting dat onderwijsbesturen per 1 augustus 2022 meer inzicht krijgen in de werkloosheidskosten, terwijl ze daarvan vaak de helft zelf moet betalen. Daardoor zal een bestuur misschien eerder geneigd zijn iemand weer aan te nemen.

Het verdwijnen van de herbenoemingsverplichting is goed nieuws. Dit scheelt onderwijswerkgevers veel gedoe en er ontstaat meer vrijheid bij het aannemen van personeel. De modernisering kent echter ook een aantal negatieve punten. Dit betreft bijvoorbeeld  het financiële nadeel bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in plaats van het voeren van een gerechtelijke procedure.

Beperk kosten

Wij verzorgen de komende maanden trainingen over hoe om te gaan met de wijzigingen in de regels van het Participatiefonds per 1 augustus 2022. Daarbij willen we praktische en bruikbare tips geven, ter voorkoming van nodeloze kosten. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Karin van Zijtveld of Siep van der Galiën.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Neem contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze onderwijsrechtspecialisten Rob Hendrikx, Siep van der Galiën of Dewy Kluft via 0297 – 25 00 18 of info@hendrikxadvocaten.nl

Siep van der Galiën

Siep is al meer dan 25 jaar werkzaam in de juridische praktijk, waarvan het grootste deel als advocaat. Hij is voornamelijk werkzaam voor onderwijsinstellingen op alle juridische terreinen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Dit betreft onder meer arbeidsrechtelijke, reorganisatie- en medezeggenschapskwesties, leerlingzaken, huisvestingsvraagstukken en privacy kwesties. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HRM-medewerkers.
Bel ons gerust!