Gevolgen modernisering Participatiefonds voor de praktijk

Op 1 augustus 2022 wordt de modernisering van het Participatiefonds ingevoerd. Het systeem zoals we dat kennen, wordt drastisch gewijzigd. Zo zal als uitgangspunt gelden dat het schoolbestuur 50% van de WW-lasten draagt, tenzij met succes een verlagingsverzoek van de eigen bijdrage wordt ingediend. Met een vaststellingsovereenkomst zal in de meeste gevallen geen verlagingsverzoek kunnen worden ingediend. Voor de meeste indieningsgronden gaat bovendien een inspanningsverplichting gelden om werkloosheidskosten te voorkomen. Die verplichting wijkt af van het ondersteuningsaanbod zoals wij dat nu kennen. Daarnaast vervalt de wettelijke herbenoemingsverplichting.

Trainingen

Hendrikx Advocaten verzorgt de komende maanden trainingen over hoe om te gaan met de gewijzigde regels van het Participatiefonds per 1 augustus 2022. Daarbij geven we praktische en bruikbare tips, ter voorkoming van nodeloze WW-lasten. Onder meer wordt ingegaan op de volgende vragen:

  • Heeft de modernisering gevolgen voor het aannamebeleid?
  • Betekent de modernisering dat vaststellingsovereenkomsten in financiële zin niet langer interessant zijn?
  • Hoe zorgt u voor een voldoende onderbouwd dossier om met succes een verlagingsverzoek te kunnen indienen?
  • Hoe geeft u de inspanningsverplichting in praktische zin handen en voeten?
  • Hoe verloopt de communicatie met het Pf? En welke termijnen moet u noteren?

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Dinsdag 15 februari 2022 van 13.30-16.00 uur;
  • Donderdag 17 februari 2022 van 9.30-12.00 uur;
  • Dinsdag 8 maart 2022 van 13.30 uur-16.00 uur;
  • Donderdag 10 maart 2022 van 9.30-12.00 uur.

De bijeenkomsten worden online danwel fysiek gehouden op het kantoor van Hendrikx Advocaten te Mijdrecht. De kosten bedragen € 150,- ex BTW per deelnemer. Desgewenst kunnen wij de training ook op een ander moment bij u op locatie verzorgen. In dat geval voorzien wij u graag van een offerte op maat.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Wanneer u belangstelling heeft voor de trainingen kunt u contact opnemen met  onze onderwijsrechtspecialisten Karin van Zijtveld of Siep van der Galiën via 0297 – 25 00 18 of info@hendrikxadvocaten.nl

Siep van der Galiën

Siep is al meer dan 25 jaar werkzaam in de juridische praktijk, waarvan het grootste deel als advocaat. Hij is voornamelijk werkzaam voor onderwijsinstellingen op alle juridische terreinen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Dit betreft onder meer arbeidsrechtelijke, reorganisatie- en medezeggenschapskwesties, leerlingzaken, huisvestingsvraagstukken en privacy kwesties. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HRM-medewerkers.
Bel ons gerust!