Beroep tegen afgifte toelaatbaarheidsverklaring niet altijd mogelijk

Er is belangrijk nieuws voor samenwerkingsverbanden met betrekking tot het afgeven van een TLV. Lees onderstaande blog om op de hoogte te blijven van de veranderingen.

 

De situatie

Op 5 februari 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan. Ouders waren het niet eens met de afgegeven TLV voor speciaal onderwijs en gingen in beroep bij de rechtbank. Echter, in de tussentijd was het kind toegelaten tot een cluster 2 school, conform de wens van deze ouders.

Geen belang

Rob Hendrikx stond in deze kwestie het samenwerkingsverband passend onderwijs bij en heeft aangevoerd dat de ouders in kwestie geen procesbelang hadden bij het beroep. Immers, conform de wens van ouders was hun dochter toegelaten tot een cluster 2 school en ondervonden deze ouders aldus geen enkel nadeel van de TLV.

De rechtbank

Dit betoog had succes. De rechter overwoog dat niet aannemelijk is dat de toegekende TLV een extra belemmering gaat vormen voor eventuele toelating tot regulier onderwijs, mede in het licht van de toelating tot cluster 2. Dat betekent dat rechtbank het beroep niet-ontvankelijk verklaarde met als gevolg dat de afgegeven TLV in stand bleef.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Hendrikx:
hendrikx@hendrikxadvocaten.nl
☏ 0297 – 25 00 18

Block "rob" not found

Bel ons gerust!