Auteur archieven: Team Marketing

Het ontstaan van verworven rechten in een dienstverband

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst is het niet mogelijk om hierin alle afspraken op [...]

Compensatie van de transitievergoeding

Op 20 maart 2017 is er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend omtrent maatregelen [...]

Verdeling van nalatenschap zonder testament

Elk persoon kan een testament opstellen voor het geval hij of zij komt te overlijden. [...]

Wie krijgt de voogdij over kinderen na een uithuisplaatsing?

De kinderrechter kan een maatregel van kinderbescherming opleggen om de ontwikkeling van een kind veilig [...]

Wanneer spreek je van een arbeidsconflict?

Als u en uw werknemer niet op dezelfde lijn zitten kan dat leiden tot een [...]

Hoe wordt de hoogte van de alimentatie bepaald?

Bij een echtscheiding kunt u samen afspraken maken over financiële zaken, zoals de hoogte van [...]

Wanneer eindigt de onderhoudsplicht na echtscheiding?

De onderhoudsplicht is een wettelijke verplichting binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als echtgenoten of [...]

Zonder medewerking echtgenoot de echtelijke woning verkopen?

Bij de afwikkeling van een echtscheiding komt het met regelmaat voor dat een gezamenlijke woning [...]

Bel ons gerust!