Stilzwijgende verlenging bij tijdelijk contract

contract tekenen

Heb je een tijdelijke arbeidsovereenkomst ondertekend en is de einddatum inmiddels verstreken zonder dat je iets gehoord hebt? Dan lijkt het er sterk op dat jouw contract stilzwijgend verlengd is. In dit artikel leggen we uit wat jouw rechten zijn als werknemer bij stilzwijgende verlenging van een tijdelijke overeenkomst.

Tijdelijk contract

Een tijdelijk contract is een document waarin duidelijk staat vermeld wat de begindatum is (wanneer je in dienst bent getreden bij het bedrijf) en wanneer de arbeidsduur eindigt.

Verplichtingen werkgever

Jouw werkgever is verplicht om uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk aan te geven of het contract verlengd wordt of niet. Wanneer dit niet is gebeurd, heb je recht op een vergoeding die gelijk staat aan (maximaal) één maandsalaris.

Deze verplichting geldt niet wanneer:

  • De overeenkomst voor een periode korter dan 6 maanden is afgesloten.
  • De arbeidsduur eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (zoals het einde van een project of wanneer een collega die je vervangt terugkeert).
  • Op jouw contract het uitzendbeding van toepassing is (je bent een uitzendkracht).

Niets gehoord van werkgever

Het kan voorkomen dat jouw werkgever niets laat weten over wat er met jouw contract gebeurt. Is de einddatum al verstreken? Dan is het altijd verstandig om door te werken. Jouw arbeidscontract kan namelijk stilzwijgend verlengd zijn (opgenomen in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek). Dat houdt in dat jouw overeenkomst blijft doorlopen onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur (met een maximum van één jaar).

Meerdere tijdelijke contracten

Heb je al meerdere tijdelijke contracten gehad? Dan heb je wellicht recht op een vast contract. Raadplaag altijd jouw cao voor de ketenregeling. Is er in jouw situatie geen cao van toepassing? Dat betekent dat jouw werkgever jou maximaal twee jaar tijdelijke contracten mag aanbieden. Dat zijn 3 tijdelijke contracten, mits deze opeenvolgend zijn (er geen onderbreking is geweest van meer dan 6 maanden).

Mogelijk nieuwe ketenregeling?

In het regeerakkoord van Rutte III staat een voorstel om terug te gaan naar de ‘oude’ ketenregeling. waarbij 3 contracten verschaft mogen worden in een periode van 3 jaar. Er kunnen dus over een langere periode tijdelijke contracten worden aangeboden. De tussenpozen blijven wel gelijk. Na 3 tijdelijke contracten moet er minimaal een onderbreking van 6 maanden ingelast worden, waarna de werkgever de werknemer weer aan mag nemen. Over de ontwikkelingen hieromtrent houden wij je uiteraard op de hoogte. Lees hier meer over het nieuwe regeerakkoord van Rutte III.

Contact met een arbeidsrecht advocaat in Mijdrecht

Heb je specifieke vragen over jouw arbeidssituatie of een geschil met jouw werkgever over de verlenging van je contract, neem dan gerust contact op met een arbeidsrecht advocaat van Hendrikx Advocaten. Een intakegesprek bij Hendrikx Advocaten is altijd  geheel vrijblijvend.

Bel ons gerust!