Gedwongen vermindering in uren? Dan gedeeltelijke transitievergoeding

Een belangrijke wijziging in het ontslagrecht: een werknemer die door omstandigheden in uren wordt gekort, heeft recht op een (gedeeltelijke) transitievergoeding voor de uren die hij verliest.

Deze uitspraak van de Hoge Raad volgde nadat een leerkracht een zaak aanspande tegen de werkgever, nadat zij vanuit haar fulltime dienstverband werd teruggezet naar een aanstelling voor 22 uren per week. De reden daarvoor was dat ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt was geworden. Na overleg tussen haar en de werkgever besloten ze dat zij een deeltijd dienstverband kreeg.

Ondanks dat dit proces met wederzijds goedvinden plaatsvond, eiste de leerkracht toch een transitievergoeding, omdat haar contract immers gedeeltelijk was geëindigd. In eerste instantie kreeg zij gelijk van de kantonrechter, maar in hoger beroep besliste het Hof dat haar dienstverband niet beëindigd was waardoor zij geen recht had op een transitievergoeding voor de gekorte uren. Daaropvolgend ging ze bij de Hoge Raad in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat de leerkracht recht had op een gedeeltelijke transitievergoeding. Volgens hem had zij daarom recht op het gedeelte van de transitievergoeding voor de ‘geschrapte’ 18 uren, terwijl ze voor de overige 22 uren nog gewoon in dienst is bij de werkgever.

Gedwongen omstandigheden en transitievergoedingen

In het huidige ontslagrecht bestaat er geen gedeeltelijk ontslag (en daardoor ook geen gedeeltelijke transitievergoeding). De uitspraak van de Hoge Raad is bijzonder, omdat er als het ware een regel aan de wet wordt toegevoegd. De Hoge Raad oordeelt dat een gedeeltelijke transitievergoeding uitgekeerd moet worden, wanneer het dienstverband wordt beperkt door gedwongen omstandigheden. Onder gedwongen omstandigheden worden onder andere bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid van de werknemer verstaan.

Overige randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke transitievergoeding moeten de uren van een werknemer met minimaal 20 procent geminderd worden door de gedwongen omstandigheden. Ook wordt getoetst in hoeverre waarschijnlijk is dat de aanpassing zo zal blijven. Tot slot moet de werknemer binnen drie maanden na het gedeeltelijke ontslag naar de rechter stappen om de gedeeltelijke transitievergoeding te vorderen. Indien de werknemer aan deze randvoorwaarden voldoet, moet de werkgever hoogstwaarschijnlijk de transitievergoeding naar rato uitbetalen. Dit kan, afhankelijk van de duur van het dienstverband, al snel oplopen tot duizenden euro’s.

Advies nodig over (gedeeltelijke) transitievergoeding van een arbeidsrecht advocaat in Mijdrecht?

Wil je meer informatie over het bovenstaande artikel, over compensatie van de transitievergoeding of hoe het zit met langdurige ziekte en transitievergoeding? Of verkeer jij je in een situatie die je wilt voorleggen aan een specialist op het gebied van arbeidsrecht? Neem dan contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!