Langdurige ziekte en transitievergoeding: licht aan het einde van de tunnel voor werkgevers?

In principe heeft een werknemer, indien het UWV na twee jaar toestemming geeft om het diensverband te beëindigen, recht op een transitievergoeding. Door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch is op 13 juli 2017 bepaald dat ook langdurig zieke werknemers recht hebben op een volledige transitievergoeding.

Uitspraak volledige transitievergoeding

Beoordeling Kantonrechter
In eerste aanleg wees de kantonrechter de werknemer een gematigde transitievergoeding van € 25.000,00 toe. De motivering was dat de transitievergoeding bedoeld is ter compensatie voor het ontslag en het de overgang naar een andere baan versoepelt. Omdat de werknemer een 62-jarige docent was, kon de werknemer, wat betreft de transitie naar een andere baan, vergeleken worden met een AOW-gerechtigde werknemer, welke geen recht heeft op een transitievergoeding.

Beoordeling Gerechtshof
Het hof beslist echter dat de langdurig zieke werknemer recht heeft op een volledige transitievergoeding. Ook voor langdurig zieke werknemers is de transitievergoeding bedoeld ter compensatie van het ontslag en om de overgang naar een andere baan te versoepelen. Het is namelijk niet uitgesloten dat de conditie van de werknemer verbetert. Maar ook indien de conditie van de werknemer niet verbetert is het niet wenselijk om langdurig zieken anders te behandelen. Dit is in strijd met het beginsel van gelijke behandeling, aldus het Hof.

Wetsvoorstel (voormalig) minister Asscher

Voormalig minister Asscher heeft een wetsvoorstel ingediend om werkgevers te compenseren voor de (betaalde) transitievergoeding aan langdurig zieke werknemers. De compensatieregeling houdt in dat de transitievergoeding door het UWV wordt gefinancierd vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Hier tegenover staat een verhoging van de premie. De achterliggende gedachte van het wetsvoorstel is dat een werkgever de langdurig zieke werknemer al twee jaar lang heeft doorbetaald en re-integratie inspanningen heeft verricht, waardoor een transitievergoeding door veel werkgevers als onrechtvaardig wordt ervaren. Op 6 december 2017 zal dit voorstel behandeld worden in de Tweede Kamer.

Indien dit wetsvoorstel in huidige vorm doorgang vindt, zal deze in werking treden met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld in bovengenoemde uitspraak de door de werkgever betaalde transitievergoeding aan de docent met terugwerkende kracht vergoed kan worden door het UWV. Het is voor werkgevers dus belangrijk om de administratie omtrent transitievergoedingen en vaststellingsovereenkomsten bij langdurig zieke werknemers op orde te houden en vast te leggen dat het langdurig zieke werknemers betreft/betrof.

Eigen opinie

Gelet op het huidige regeerakkoord verwachten wij dat dit wetsvoorstel een grote kans van slagen heeft. In het regeerakkoord wordt namelijk genoemd dat enkele ‘scherpe’ randen aan de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding, vooral voor MKB-ers, zal worden verlicht. Dit betreft het doorzetten van onder andere het voorgenoemde wetsvoorstel.

Advies nodig?

Mocht u vragen hebben over wat dit voor u betekent, kunt u altijd contact met ons opnemen. Buiten het wetsvoorstel om kunt u ons benaderen voor een advies omtrent ontslagvergoedingen en kunnen wij u bijstaan in een ontslagprocedure. Ook indien u een langdurig zieke werknemer bent, en uw werkgever weigert u een volledige transitievergoeding betalen, kunt u contact met ons opnemen.