Vertrek uit de gezamenlijke woning, wie betaalt de lasten?

Indien je samen met je (ex-)partner een woning hebt gekocht en de relatie eindigt, zal vaak één van jullie de woning verlaten. De vraag die er nu heerst is: wie is er nu verantwoordelijk voor het betalen van de eigenaarslasten? In de praktijk zien wij vaak dat de persoon die in de woning blijft wonen de eigenaarslasten op zich neemt en de persoon die de woning verlaat niet meer meebetaalt aan deze lasten. Indien dit echter zonder het maken van afspraken gebeurt, kan er een grote schuld ontstaan voor de persoon die de woning heeft verlaten.

In de praktijk

Onlangs heeft een van onze professionals een cliënt bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijgestaan die gedurende een periode van tien jaar alleen in de gezamenlijke woning heeft gewoond. Zijn ex-partner was na het verbreken van de relatie uit de woning vertrokken en ze hadden geen afspraken gemaakt over de te betalen eigenaarslasten van de woning. Onze cliënt had gedurende deze periode alle eigenaarslasten (zoals de hypotheeklasten, gemeentelijke belastingen en het onderhoud aan de woning) zelf betaald.

Op grond van artikel 3:172 BW moet men naar evenredigheid van zijn/haar aandeel in de woning meebetalen aan de uitgaven die voortvloeien uit de woning. Dit geldt ook indien je niet meer in de woning woont. Oftewel, de ex-partner van onze cliënt was voor de helft eigenaar van de woning waardoor zij dus ook voor de helft had moeten meebetalen aan de eigenaarslasten. Als gevolg was gedurende deze tien jaar voor haar een schuld van tienduizenden euro’s ontstaan. Dit bedrag moest zij van het Hof alsnog aan onze cliënt betalen.

Afspraken

In het bovengenoemde artikel 3:172 BW staat ook opgenomen dat er van dit artikel afgeweken kan worden door middel van een regeling. Indien je dus besluit om (na het verbreken van de relatie) te vertrekken uit de gezamenlijke woning, is het van essentieel belang om (schriftelijke) afspraken te maken over de te betalen eigenaarslasten. Zodra de woning verkocht wordt aan één van jullie, of aan een derde, eindigt de verplichting om de afgesproken eigenaarslasten te voldoen.

Keerzijde: de gebruiksvergoeding

Tegenover de te betalen eigenaarslasten staat dat de persoon die in de woning blijft woning mogelijk een gebruiksvergoeding moet betalen aan de persoon die uit de woning is vertrokken. De gebruiksvergoeding is een vergoeding die dient als een soort compensatie voor de persoon die uit de woning is vertrokken. Diegene is namelijk wel (voor de helft) eigenaar van de woning, maar maakt hier geen gebruik meer van. De hoogte van de gebruiksvergoeding wordt onder andere vastgesteld aan de hand van een percentage van de overwaarde van de woning en van de (rente)ontwikkelingen op de woningmarkt. Ondanks dat de hoogte van de gebruiksvergoeding zelden boven de hoogte van de eigenaarslasten uitkomt, is het verstandig om hier rekening mee te houden bij het maken van de afspraken.

Conclusie

Voorkom hoge schulden bij je ex-partner als gevolg van jouw vertrek uit de gezamenlijke woning zonder de eigenaarslasten door te betalen. Dit kan door middel van het maken van goede schriftelijke afspraken. Wil jij duidelijke afspraken maken met je ex-partner om verassingen in de toekomst te voorkomen of denk jij (net als onze cliënt) nog recht te hebben op de helft van de eigenaarslasten van je ex-partner? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een  vrijblijvend kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Michelle Roobeek

Als familierechtadvocaat en mediator help ik ondernemers die gaan scheiden. Een echtscheiding kan nog lastiger zijn wanneer je eigenaar van een bedrijf bent en er (grote) financiële belangen spelen. Ik adviseer ondernemers bijvoorbeeld over de wijze waarop de waarde van hun onderneming kan worden bepaald en hoe deze waarde kan worden betrokken in de verdeling dan wel afwikkeling. Daarnaast kan ik ook de hoogte van de (eventuele) alimentatieverplichtingen berekenen. In het kader van het erfrecht adviseer ik ondernemers en aandeelhouders over nalatenschapsvraagstukken.
Bel ons gerust!