Een erfenis verwerpen namens minderjarige kinderen. Kan dat zomaar?

Een erfenis verwerpen namens minderjarige kinderen. Kan dat zomaar?

Verwerp jij een nalatenschap terwijl je kinderen hebt? Dan worden zij automatisch erfgenaam in jouw plaats. Dat wordt ‘plaatsvervulling’ genoemd. Als jouw kinderen minderjarig zijn erven zij vanuit een beschermingsgedachte automatisch beneficiair. Hier hoef jij niets voor te doen.

Toestemming voor verwerping  van de kantonrechter

Als je de nalatenschap ook namens jouw minderjarige kinderen wil verwerpen, dan dien je hiervoor toestemming te krijgen van de kantonrechter door middel van een ‘rechterlijke machtiging’. Let hierbij wel op de termijn! Het verzoek aan de kantonrechter moet namelijk binnen drie maanden na het opmaken van jouw eigen akte ter verwerping worden ingediend. Op de website van de Rechtspraak is het formulier ‘verzoek machtiging verwerping’ te vinden. Dit formulier dient door de ouder(s) met gezag te worden ondertekend en te worden verzonden ter attentie van de kantontrechter uit het arrondissement van de woonplaats van de kinderen. De kantonrechter beoordeelt of de verwerping van de nalatenschap in het belang van de kinderen is. Als de nalatenschap negatief is, dat wil zeggen dat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan zal verwerping in ieder geval in het belang van de kinderen zijn.

De verwerping

Binnen een aantal weken ontvang je de beslissing van de kantonrechter. Geeft de rechter toestemming voor het verwerpen van de nalatenschap namens de kinderen? Dan kun je verder met het invullen van een ‘verklaring nalatenschap minderjarige’, ook te vinden op de website van de Rechtspraak. Het ingevulde formulier stuur je, met de in het formulier genoemde bewijsstukken, naar de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Na een paar weken krijg je een ‘akte nalatenschap’  thuis gestuurd en is de nalatenschap verworpen!

Meer informatie over een erfenis verwerpen? Neem dan contact op met ons kantoor om te bellen naar 0297-250052

Wanneer mag je afwijken van de wettelijk voorgeschreven onderwijstijd?

De onderwijswetging is streng, alle kinderen moeten een minimum aantal uren onderwijs krijgen op school. [...]

Vervangende toestemming bij vakantie

Wanneer je als gescheiden ouder op vakantie wilt gaan met jouw kinderen, heb je hiervoor [...]

Mijn werknemer is ziek en wil op vakantie. Mag dat?

Mijn werknemer is ziek en wil op vakantie. Mag dat? In deze blog lees je [...]

De wettelijke verdeling en de positie van de kinderen: Wat weegt zwaarder?

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 heeft de wettelijke verdeling de bescherming [...]

Compensatie van de transitievergoeding

Deze blog gaat over de compensatie van de transitievergoeding. In welke gevallen is dit mogelijk? [...]

Kinderalimentatie en de fictieve draagkracht: Wat zou jij redelijkerwijs kunnen verdienen?

In deze blog wordt uitgelegd hoe er in de rechtspraak tegen de fictieve draagkracht wordt [...]

Alles wat je moet weten over de schorsing van een leerling

In deze blog lees je alles over het schorsen van leerlingen in het PO en [...]

Het ontslag van de executeur

Er bestaat voor erfgenamen de mogelijkheid om via de rechter een executeur te laten ontslaan. [...]

Bel ons gerust!