Risico’s van het zuiver aanvaarden van een erfenis

Risico’s van het zuiver aanvaarden van een erfenis

Wist je dat… je een erfenis niet hoeft te aanvaarden? Doe je dat wel, dan kan dat zuiver of beneficiair. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een erfenis te verwerpen. In dit blog wordt het verschil tussen beide vormen van aanvaarding besproken.

Zuivere aanvaarding

Als je een erfenis zuiver aanvaart, krijg je alle bezittingen en schulden van de overleden persoon, de erflater. Je kunt hiervoor een zogenoemde ‘verklaring van zuivere aanvaarding’ afleggen bij de griffie van de rechtbank, maar dit hoeft niet. Wanneer je bezittingen van de erflater verkoopt of op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers, heb je volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard. Dit is ook het geval wanneer je bijvoorbeeld openstaande rekeningen van de erflater betaalt.

Na het zuiver aanvaarden van de erfenis heb je zoals gezegd recht op alle bezittingen en schulden van de erflater. De keerzijde hiervan is dat jij ook aansprakelijk wordt voor alle schulden, ook als de schulden bij elkaar meer bedragen dan de waarde van de aanwezige bezittingen. Een manier om dit te voorkomen, is het ‘beneficiair aanvaarden’ van de erfenis. 

Beneficiaire aanvaarding

Door het beneficiair aanvaarden van de erfenis, blijf je wel erfgenaam, maar word je niet aansprakelijk voor het betalen van eventuele schulden van de erflater. Je aanvaardt als het ware de erfenis onder de voorwaarde dat het vermogen groter is dan de aanwezige schulden.

Kies je ervoor een erfenis beneficiair te aanvaarden, dan moet je hiertoe een verklaring bij de griffie van de rechtbank afleggen. Dit kan in persoon bij de centrale balie van de rechtbank, maar ook schriftelijk. Op de website van de rechtspraak vind je hier een formulier voor. Als er meerdere erfgenamen zijn die beneficiair willen aanvaarden, moeten zij allemaal deze verklaring afleggen. De rechtbank stelt hierop een akte van nalatenschap, in dit geval een akte van beneficiaire aanvaarding, op.

Na het opmaken van de akte van beneficiaire aanvaarding ben je, samen met eventuele andere erfgenamen, bevoegd om de erfenis af te wikkelen. De kantonrechter houdt toezicht op de te doorlopen stappen. Het kan ook voorkomen dat de rechtbank een vereffenaar benoemt, dan is deze persoon verantwoordelijk voor de vereffening.

Na aflossing van eventuele schulden van de erflater, kan het positieve restant van de nalatenschap eerlijk worden verdeeld over alle erfgenamen.

Minderjarigen

Belangrijk is nog om te benoemen dat minderjarige kinderen een erfenis, vanuit een beschermingsgedachte, niet zuiver kunnen aanvaarden. Wordt er geen keuze gemaakt, dan aanvaarden minderjarigen een erfenis aldus altijd beneficiair.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons kantoor om te bellen naar 0297-250018 of stuur een mail naar info@hendrikxadvocaten.nl.

 

Bel ons gerust!