Gerechtelijke procedure in civiele zaken

Gerechtelijke procedure in civiele zaken

Het traject van een gerechtelijke procedure kan complex zijn en de uitkomst onzeker. Daarom wil je een procedure natuurlijk het liefst vermijden. Als het echter niet lukt om een minnelijke oplossing te bereiken is procederen soms de enige mogelijkheid. Bij civiele zaken (zaken tussen burgers en/of bedrijven) kom je dan bij de kantonrechter of de civiele rechter terecht. Het grootste verschil tussen deze twee is dat je je bij de civiele rechter door een advocaat moet laten bijstaan, terwijl je een procedure bij de kantonrechter zelf kunt voeren of je hierin kunt laten bijstaan door iemand die geen advocaat is (bijstand door een advocaat mag bij de kantonrechter ook).

Verloop van een dagvaardingprocedure

Wanneer je een vordering op iemand hebt die niet wordt betaald, zul je een dagvaardingsprocedure moeten starten. In een dagvaarding schrijf je op wat je precies te vorderen hebt en waarom. Vervolgens moet de dagvaarding door een deurwaarder worden betekend (bezorgd) aan degene op wie je de vordering hebt (de gedaagde).

Nadat de dagvaarding is betekend moet deze worden doorgestuurd naar de rechtbank. In de dagvaarding staat een datum voor een ‘zitting’ waarop de gedaagde bij de rechtbank moet verschijnen. Dit is geen normale zitting, maar een zogenaamde ‘rolzitting’; een administratieve zitting waarop de rechtbank alle ingekomen stukken in behandeling neemt, waaronder dus ook dagvaardingen. Op deze rolzitting kun als gedaagde mondeling verweer voeren. Meestal vraag je als gedaagde echter voorafgaand aan de rolzitting aan de rechtbank, al dan niet per brief of via je advocaat, om een termijn om een schriftelijk verweer (conclusie van antwoord) in te mogen dienen. Als je helemaal niet verschijnt zal verstek worden verleend, waarna de rechtbank in principe de vorderingen in de dagvaarding toe zal wijzen.

Nadat de gedaagde een verweer heeft ingediend volgt bijna altijd een zitting. Hier zal een rechter vragen stellen en kijken of alsnog een schikking mogelijk is. Als geen schikking mogelijk blijkt volgt na de zitting meestal een vonnis. Het kan echter ook dat partijen allebei nog een schriftelijke ronde krijgen of dat de rechter bijvoorbeeld een getuigenverhoor of benoeming van een deskundige beveelt.

Meer informatie over de gerechtelijke procedure? Neem dan contact op met ons kantoor via 0297 250018.
 

 

Bel ons gerust!